Padel

We Are Padel slutför sin rekonstruktion

Padeln är inte död! Det är bara intresset som har svalnat. We Are Padel har nu genomgått en rekonstruktion och menar att de är bättre rustade när marknaden förändrats.

Så ska padelutmanaren tampas mot giganter

Padel har en stämpel av att vara på utdöende i Sverige. Trots det har nu svenska Coco Padel startats. Målet är att nå ut internationellt och planen är att använda sig av Amazon för att lyckas.