Så når du halva jordens befolkning – världens viktigaste målgrupp

Historiskt har sport- och outdoorbranschen i mångt och mycket riktat sig mot män. Nu vet vi att kvinnor vill ha specialutvecklade produkter för deras behov och kroppar – och vi ser äntligen en bransch som ger gensvar. Men varför är det så viktigt?

Text: Tommy Jeppsson

Omvärlds- och framtids­analytikern Faith Popcorn slog redan på tidigt 2000-tal fast att marknadsaktiviteter mot kvinnor kräver särskilda insikter om hur kvinnor fungerar och tänker. Saknar man dessa kan man lika gärna ge upp.

Hon var banbrytande.

Popcorn är i dag 76 år gammal och forfarande vd för konsultföretaget BrainReserve. Hon har skrivit tre bästsäljande böcker: The Popcorn Report, Clicking och EVEolution. Det var under hennes tid som marknadsföringskonsult som hon insåg hur försummad den kvinnliga marknaden var. Det som fick henne att reagera var statistiken som pekade på att kvinnors ekonomiska makt ökade. Men i de styrelse­rum hon besökte beskrevs kvinnor som en ”nischmarknad”, ett ”segment” eller en ”särskild intressegrupp”. 

Popcorn gjorde mycket för att företag och varumärken skulle förstå kvinnan som kund och konsument. Hon pratade om ”brand passing”, det vill säga att det var tre gånger vanligare att kvinnor rekommenderade ett varumärke till sina väninnor, än män.

Kvinnors förmåga till ”multitasking” var en annan nyckelfaktor att beakta. Popcorn menade att kvinnor har multipla liv där de ska göra karriär samtidigt som de tar störst ansvar för hem och familj. Om man har detta i åtanke kommer varumärket i en förlängning att exponeras även för hennes vänner, familj och affärsbekanta – vilket kan få varumärket att växa.

Men, kanske det viktigaste av allt: Kvinnors förmåga att bedöma ett varumärkes trovärdighet. Redan vid millenieskiftet poängterade Popcorn att kvinnor efterfrågar transparens. De vill veta löneskillnaden mellan män och kvinnor i företaget, mångfaldspolicy, riktlinjer för hållbarhet och miljöåtagande arbete. Om ett företag eller varumärke tillhandahåller denna information – då kommer kvinnor inte bara att köpa, utan att också vara varumärket trogna.

I dag är situationen annorlunda. I USA och Europa har kvinnor 29 procent av chefsbefattningarna och 32 procent av de ledande befattningarna (enligt Grant Thornton’s Women in Business research 2022) – de högsta siffrorna någonsin. Enligt SCB har kvinnors förvärvsinkomst under 2000-talet ökat med 39 procent (20–64 år). Männens ökning var under motsvarande period 29 procent. Och ingen behöver längre upplysas om att kvinnor inte kan reduceras till en ”nischmarknad”.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="33622" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]