”Den svaga kronan har negativ inverkan på branschen”

Både Göran Nilsson på Sportmarket och Jonas Linder på Svenskt Sportforum ser kraftiga förändringar i branschen till följd av kronkursen, men de vill inte sia för mycket om framtiden.

Jonas Linder, Svenskt sportforum:

Hur påverkas branschen av kronan?

– Den svaga kronkursen har en negativ påverkan på branschen givet att inköpen blir dyrare för de aktörer som handlar i starkare valutor som dollar och euro. Leverantörerna ställs då inför dilemmat att antingen föra kostnaderna vidare till återförsäljarledet och slutkunden, i de fall det är möjligt, eller att sänka sina egna ­marginaler och lönsamhet. Min gissning är att det ofta landar i en mellanväg beroende på elasticiteten och styrkan i varumärket, produkterna och prisstrategin. 

Vilka utmaningar har sportbranschen och hur ska de lösas?

– Just nu har vi flera parallella utmaningar som direkt eller indirekt påverkar sporthandeln och handeln i stort. Och jag tror inte att det finns någon ”silverbullet” för just oss. På verksamhetsnivå handlar det om att ha full kontroll på kostnader, inköp och lagernivåer. Samtidigt är det också nu det finns möjligheter att utveckla både kunderbjudande och kundupplevelse. Jag upplever att våra medlemmar är duktiga inom de här områdena och har lärt sig mycket från pandemiåren. Sammanfattningsvis, det handlar om att fokusera på det som går att påverka. Som bransch tror och hoppas jag att vi under nästa år kommer gynnas av att fler väljer att spendera aktiv tid på vår fantastiska hemmaplan, utifrån att du idag får betala en valuta­premie när du semestrar utomlands.

Göran Nilsson, Sportmarket:

Hur påverkas ni av att kronan är svag?

– Framför allt direkt via att import­priser går upp vilket ju direkt återspeglar sig på konsumentpriserna. Indirekt via att en svagare krona påverkar inflationen och med det bland annat prisökningar på de flesta varor samt höjda räntor vilket ger mindre konsumtionsutrymme för våra kunder och konsumenter.

Har ni vidtagit några åtgärder på grund av detta, och i så fall vilka och i vilken omfattning?

– Inte direkt ännu men blir den ­långvarig kan ju åtgärder komma att behövas. Inget som ligger i plan dock.

Hur ser ni på framtiden? Tror ni att ­kronförsvagningen är tillfällig?

– Vi har lärt oss att inte spekulera i snabba vändningar men vi tror väl och hoppas att den inte skall försvagas ytterligare.

Finns det bara nackdelar med en svag  krona?

– Jag har svårt att se några fördelar från min sida.

Hur påverkas ni av de höga ­räntorna? 

– Förutom att vi påverkas direkt via högre finansieringskostnader drabbas ju våra ­konsumenter och får mindre utrymme för inköp.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="33401" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]