Intersport ute ur sin rekonstruktion

Majoriteten av fordringsägarna biföll ackordförslaget som togs fram då Intersport Sverige inte kunde betala sina fakturor. Rekonstruktionen för Intersport är därmed över.

Intersport meddelade precis i ett pressmeddelande att ackordsförslaget för dess dotterbolag (Intersport AB, I-Sport Retail AB och Löplabbetgruppen AB) har godkänts av bolagens borgenärer. Rekonstruktionen förväntas vinna laga kraft före utgången av oktober.

Rekonstruktionen har genomförts under exceptionella omständigheter till följd av Corona-pandemin, vilket påverkat branschen på både kort och lång sikt. Tack vare det lyckade utfallet blir Intersport åter en stark aktör med frisk kärna och ett rikstäckande butiksnät. Intersport får nu möjlighet att nå visionen som Sveriges mest inspirerande sportdestination.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla fordringsägare som stöttat oss med en nästintill total uppslutning kring ackordsförslaget. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla samarbetet framöver, säger Marcus Wibergh, VD på Intersport.

Marcus betonar samtidigt att det varit en mycket påfrestande period med hårt arbete för alla medarbetare, och riktar en stor eloge till dem:

– Jag vill verkligen tacka alla medarbetare som slutit upp bakom rekonstruktionen från första dagen. Utan deras mod och engagemang hade detta inte varit möjligt, säger Marcus.

Även bolagets rekonstruktör är nöjd med processen och utfallet:

– Jag har sedan inledningen av den här processen haft gott hopp och stor tilltro till att Intersport ska klara rekonstruktionen. Bolaget har i grunden en god affärsverksamhet och det är med glädje jag kan konstatera att rekonstruktionen nu kan avslutas framgångsrikt, säger Nils Åberg, ansvarig rekonstruktör på Advokatfirman Carler.

Totalt tvingades Intersport stänga 12 butiker i Sverige under 2020 för att få ihop siffrorna. 

Här hittar du Sportfacks övriga artiklar kring Intersports rekonstruktion:
När kedjan tvingades till rekonstruktion i april. I maj tvingades Intersport stänga först sju butiker. För att sedan stänga ytterligare elva.

 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="9012" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]