Har butiksdöden nått botten?

Många sportbutiker har tvingats stänga under året som gått. Vi frågade Jonas Linder, vd på Svenskt Sportforum, om vi har sett botten nu eller om det fortsätter nedåt?

Enligt Handelsfakta från Svensk Handel har antalet fysiska butiker minskat betydligt de senaste åren, från 2019, men tappet avstannade trots allt under 2022. Totalt sett finns över 31 000 butiker i Sverige, av dem var 62 procent kedjeanslutna (2022). Sällanköpshandeln har det fortsatt mycket tufft, och i år har vi sett ett flertal butiksstängningar inom sporthandeln. Men frågan är om vi nu har sett botten eller om nedläggningsvågen fortsätter. 

Vd Jonas Linder.

Jonas Linder, vd på Svenskt Sportforum – som bland andra har Stadium och Team Sportia som medlemmar – ger sin syn på nuläget.   

Vad tror du, har vi varit nere i källaren och vänt, eller fortsätter vågen av butiksnedläggningar?

– Jag tror och hoppas att vi närmar oss botten. Samtidigt finns det en risk att läget totalt sett inom sportbranschen, på kort sikt, riskerar att bli värre innan det blir bättre. Vi kämpar just nu med många parallella utmaningar. Fysiska butiker har drabbats av kostnadsökningar kopplat till hyror och personal, vilket påverkar lönsamheten. Samtidigt ser vi att rena e-handlare också har diverse lönsamhetsutmaningar, så det är tuff situation för hela sporthandeln och inte bara inom det fysiska butiksledet. 

Hur går snacket ute hos medlemsföretagen, vilka är de allra största fartguppen just nu?    

– Uppenbara faktorer kopplade till den ekonomiska konjunkturen, i kombination med kostnadsökningar och en tuff konkurrentsituation, där flera återförsäljare jobbat aktivt med prisaktiveringar för att få sina lager i balans. Allt detta sammantaget är naturligtvis ansträngande, oavsett om du är leverantör eller återförsäljare. Lägg därtill att vädret inte har varit speciellt gynnsamt under en längre tid, med exempelvis en mild vinter i fjol, en förhållandevis kall sommar och en varm inledning på hösten. 

– Trots det tuffa nuläget upplever jag ändå att det finns hopp och framtidstro. Det är fullt fokus på att hitta lösningar där ute och vi har såklart lärt oss en hel del från pandemiåren när det kommer till att hantera nya situationer. Däremot ska jag vara ärlig och säga att det är väldigt många, inklusive mig, som hoppas på en riktigt fin och kall vinter, med mycket snö. Den boosten behöver sporthandeln. 

Under 2022 stod lågpriskedjor för var tredje ny butiksetablering, tror du att samma trend kommer att genomsyra sporthandeln?  

– Lågpristrenden har stark medvind i Sverige och om e-handeln fick en skjuts under pandemin upplever jag att dessa koncept på senare tid har gynnats av en sämre konjunktur och försvagad köpkraft. Det här ser vi tydligt inom dagligvaruhandeln och givet att det finns en stark efterfrågan på den här typen av koncept, så är det naturligt att det också når sporthandeln. Sedan hoppas jag personligen att det inte kannibaliserar på befintlig struktur och kvalité, utan snarare kompletterar och tillgängliggör sportprodukter till en bredare publik, så att sportkategorin som helhet växer.    

Till sist, många svenskar verkar enligt undersökningar gå och ladda inför Black Week, hur stor är chansen att sporthandeln tar igen det man har förlorat under året och säljer slut på sina stora lager?    

– Jag upplever att de allra flesta känner någon sorts hatkärlek till den här perioden. Min bild är att återförsäljarna, på grund av prisaktiveringar och återhållsamma inköp, börjar få mer sunda lager. Vilket såklart är positivt. Dock är den sammantagna bilden fortfarande att det finns mycket produkter där ute. Detta tillsammans med ett till synes växande konsumentintresse för den här perioden i år, gör att vi sannolikt kommer se offensiva kampanjer och aktiveringar. Och det är såklart en balansgång utifrån att det förbättrar likviditet och lagersituation, men påverkar lönsamheten negativt.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="33273" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]