Tredubbling av förmånscyklar 2022 – och dubblering väntar

Att cykla till jobbet blev populära än någonsin under pandemin. Och trenden fortsätter även nu, då företag vill erbjuda attraktiva ekonomiska fördelar samtidigt som de bidrar till hälsosammare leverne.

2022 levererade Sportson förmånscyklar som aldrig förr. Totalt nådde de ett värde över 100 miljoner kronor, vilket var en tredubbling jämfört med 2021. En stor anledning tros vara skattesubventionen som infördes vid årsskiftet, som är på 3 000 kronor per år eller 250 kronor i månaden.
– Sedan har pandemin också varit en stor faktor. Vi fick in många nya kunder när företagen ville erbjuda sina anställda ett sätt att ta sig till jobbet utan att utsätta sig för smitta, säger Jonas Holtbo, marknadsansvarig på Sportson.

Företaget ser nu en stor efterfrågan på förmånscyklar även 2023 och enligt butikskedjan kan leveransen att fördubblas under året. Populärast a de cyklar som blir en förmån är elcyklarna.
– Drygt hälften av våra förmånscyklar idag är elcyklar. Vi menar att alla kan vara cyklister, men att alla inte är samma typ av cyklist.

Sportson säger att förmånscyklarna säljs jämnt fördelat mellan offentliga och privata kunder.
– Vi ser att uppdragsgivarna både vill erbjuda attraktiva ekonomiska fördelar samtidigt som de vill bidra till ett hälsosammare och mer hållbart leverne. Personalen håller sig friskare och blir mer fokuserade, säger Jonas Holtbo.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="28836" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]