Active brands group blir ny distributör för Smellwell

De båda aktörerna inleder nu ett samarbete för att öka exponeringen av Smellwells produkter i Norden. En av nyheterna som lanseras nu i dagarna är det Svanenmärkta tvättmedlet Laundry Capsules.


Active brands group blir ny distributör för Smellwell
Johan Roussetos, vd på svenska Smellwell.

Svenska Smellwell AB, som producerar antiodörprodukter för aktiva sport- och outdootutövare, har som mål att dubbla omsättningen för 2020. I planen ingår större exponering och mer effektiv införsäljning av produkterna i Norden och Sydoastasien. Det är där The Active Brands Group Scandinavia (ABG) kommer in i bilden.  
– Det är med glädje och spänning som vi ingår samarbete med The Active Brands Group Scandinavia AB. Partnerskapet kommer möjliggöra bättre tillvaratagande av SmellWells möjligheter i Norden samt ökad närvaro på tillväxtmarknader. ABG delar samma ambition och målsättning och är därför en optimal samarbetspartner. Extra spännande är att ha dem ”ombord” i lanseringen av en rad nya produkter 2020, säger Johan Roussetos, vd för Smellwell AB.

I ABG:s portfölj finns redan idag varumärken som knyter an till Smellwells produktutbud. ABG har bland andra det ortopediska varumärke Aetrex och Ortho Movement’s aktivitetssulor, som i dagsläget säljs till kedjorna Stadium och XXL i Norden och Supersports i Thailand och Vietnam.
– Vi har sett en efterfrågan av Smellwells produkter när vi är ute och pratar med våra kunder både i Norden, Europa, USA och Asien. Vi tror att Smellwells produkter kommer till sin rätt i vår sportiga portfölj och ser mycket fram emot samarbetet. Samarbetet passar bra i den expansionsfas vårt företag befinner sig, säger Pierre Garami, VP International Sales, ABG.
En av nyheterna är det Svanenmärkta podbaserade tvättmedlet Laundry Capsules, som Sportfack uppmärksammat tidigare på nyhetsplats i printutgåvan, som lanserades nu i dagarna.