Gore letar alternativ

Det amerikanska företaget W.L. Gore & Associates jobbar enträget på för att hitta bättre och miljövänligare produktionsprocesser. Företaget investerar bland annat 15 miljoner dollar för att undersöka alternativa, vattenavvisande materiallösningar till funktionskläder.

Gore-Tex-membranen är ett begrepp, inte minst inom outdoorprodukter. Materialet är vattentätt men har ändå en bra andningsfunktion. Företaget investerar nu stora belopp för att ta fram nya produktionssätt för att helt eliminera högfluorerade ämnen vid tillverkningen av funktionstextilier. Gore har redan gått från att använda så kallade långkedjiga polymerer till kortkedjiga polymerer då dessa belastar miljön mindre. Men företaget vill gå ännu längre.

– Vi vill försöka hitta kemikalier och ämnen som är nedbrytbara men som samtidigt ger vårt membran samma goda egenskaper som vi kan uppnå med de kortkedjiga kemikalierna. Vi lyckades ju att gå från långkedjiga polymerer till kortkedjiga polymerer. Så jag är övertygad om att utvecklingen mot ännu mer miljövänliga produktionssätt är möjlig, säger Bernhard Kiehl, ledare för Gore Fabrics miljöprogram.

Företaget har sedan 2013 också gjort så kallade livscykelanalyser på sina produkter. Studierna görs med hjälp av oberoende experter och använder det globala standardmåttet LCA (Life Cycle Assement). I studien tas hänsyn till alla aspekter av en produkts ekologiska fotavtryck, allt från råvaror, produktionssätt och användning. Det har visat sig att ett plaggs miljöpåverkan till nästan 50 procent utgörs av användandet. Det vill säga tvätt, impregnering och plaggets livslängd.

– Mycket av diskussionerna i outdoorbranschen handlar om vilka råvaror och vilka kemikalier vi ska använda i produktionen. Lika mycket fokus borde faktiskt läggas på konsumentbeteendet. Det kanske ibland finns en liten slagsida i debatten på att bara fokusera på produktionen, konstaterar Bernhard Kiehl.

Generellt har ändå outdoorföretagen varit väldigt tidigt ute med att handskas med miljöfrågorna jämfört med den övriga textilbranschen. Därför ligger också många av outdoorföretagen i framkanten av utvecklingen. Däremot står outdoorföretagen bara för en begränsad del av alla textilier som produceras. Därför får inte deras miljöåtgärder lika stor effekt som om det skulle få om hela branschen skulle se över sina produktions-och miljörutiner.

Relaterat företag i Sportregistret

  • W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

    Gore Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till Gore Inc. Vi ansvarar för försäljning, marknadsföring och utbildning av GORE-TEX Brand som inkluderar: GORE-TEX Products och GORE-TEX Infinium Products.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="13214" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]