Dispyt om Amers nya längdbindningar

Salomon och Atomic lanserar ju en ny längdbindning – Prolink – nästa år. Förutom att erbjuda en lägre sula än SNS-systemet så passar även skor för Rottefellas NNN i Prolinkbindningarna. Det sista gillar inte Rottefella.

Det är självklart att Rottefella inte gillar att Amer tagit fram en bindning som också kan användas med Rottefellas NNN-norm så de planerar nu att ta till juridiska metoder för att stoppa bindningen som de hävdar inkräktar på Rottefellas design.

Amer å sin sida hävdar att bindningarna skiljer sig åt på väsentliga punkter, att kunderna får fler val och att Rottefellas patent gick ut 2015. Fortsättning lär följa.

 

Sportregistret - Relaterat företag