Kvalitet är bra för miljön

Inget är så bra för miljön som att inte köpa en ny produkt. Därför går det att räkna på hur mycket bättre det är med en produkt som håller längre jämfört med en som behöver bytas ut ofta.

Just det har Gore gjort och fått fram att en sko som håller i i 3,5 år jämfört med halva tiden bara genererar hälften så mycket koldioxidutsläpp som de dubbla paren som i sig kan vara tillverkade i miljövänliga material. 77 procent av ett par skors miljöpåverkan kommer från själva produktionen och, inte minst, distributionen.

Så bara att kunna plocka bort distributionen av råmaterial och slutprodukten sparar stora mängder utsläpp. Samma resonemang kan föras om skötsel – ju mindre skötsel en produkt kräver desto bättre är det för miljön.

Här är en film som Gore har gjort om begreppet Life Cycle Assessment:

Relaterat företag i Sportregistret

  • W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

    Gore Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till Gore Inc. Vi ansvarar för försäljning, marknadsföring och utbildning av GORE-TEX Brand som inkluderar: GORE-TEX Products och GORE-TEX Infinium Products.