The North Face nådde nya höjder

VF Corp., Amer Sports och Black Diamond Inc. ökade sin försäljningen ordentligt under 2013. Riktigt lika bra gick det inte för Garmin även om både outdoor- och fitnessegmenten visade positiv tillväxt.

Varumärkena i VF Corp. Outdoor & Action Sports-segment (bl.a TNF, Vans, Timberland och Smartwool) visade upp starka siffror under förra årets fjärde kvartal. Segmentet som helhet ökade med 12 procent till 13,1 miljarder kronor. Uppdelat på de största varumärkena var ökning 12 procent för TNF, 14 procent för Vans samt 13 procent för Timberland. Noterbart är att TNF:s försäljning direkt till konsument ökade med 30 procent.

Sett till helåret 2013 passerade TNF två miljarder dollar-strecket (13,7 miljarder kronor) medan Vans omsatte 11,6 miljarder kronor och därmed seglade upp som VF:s näststörsta varumärke.

 

Amer Sports försäljning nådde nya höjder under förra året. Jämfört med 2012 ökade försäljningen med 8 procent till 20,1 miljarder kronor. Sett till segment ökade konfektion med 21 procent, sportinstrument med 17 procent, fitness med 13 procent, skor med 11 procent, hårdvara vintersport med 3 procent, bollsporter med 1 procent och cykling med lika mycket.

Mest ökade försäljningen i Asien/Stillahavs-regionen där försäljningen ökade med 15 procent. I Europa/Mellanösten/Afrika-regionen ökade försäljningen med 8 procent och i Syd- och Nordamerika ökade försäljningen med 5 procent. Rörelseresultatet för helåret ökade med 36 procent till 1,45 miljarder kronor.

 

Black Diamond Inc., med varumärkena Black Diamond, Poc, Pieps och Gregory, ökade sin försäljning under 2013 med 15 procent till rekordhöga 1,4 miljarder kronor. Bakom ökningen stod bland annat en tvåsiffrig ökning under årets fjärde kvartal för samtliga varumärken.

Bolagets vd Peter Metcalf ser positivt på innevarande år och räknar med att Black Diamonds utökade konfektionskollektion, Pocs landsvägskollektion och den nya Jetforce-teknologin kommer att driva på försäljningen ytterligare. Försäljningen för 2014 uppskattas landa kring 1,6 miljarder kronor.

 

Garmins försäljning under 2013 backade med 3 procent till 18,1 miljarder kronor. Tappet berodde till stor del på att företagets största segment – bil – backade med 13 procent.

För de mer sportrelaterade segmenten gick det bättre. Fitness ökade med 11 procent med outdoor ökade med 2 procent. I kronor uppgick fitnessegmentet till 2,5 miljarder medan outdoorsegmentet uppgick till 2,8 miljarder.

Sportregistret - Relaterat företag