Några buntar kvartalsrapporter

New Wave Group, Sportamore och Fenix Outdoor har alla något gemensamt: Nyligen släppte de en kvartalsrapport.

New Wave Groups rörelsesegment Sport & Fritid som bland annat innefattar varumärken som Craft, Annika, Ahead och Seger samt licensierade varumärken som Umbro och Speedo, ökade försäljningen under årets tredje kvartal med 4 procent till 560 miljoner kronor. Utan tillskottet från de under det senaste året förvärvade företagen Ahead och Paris, hade försäljningen istället backat med 13 procent. Enligt kvartalsrapporten beror tappet främst på en svagare marknad i Sverige. Rörelseresultatet före skatter, räntor, nedskrivningar och avskrivningar uppgick till 64,2 miljoner kronor, en minskning med 18 procent jämfört med samma period förra året.

Sportamore ökade sin försäljning med 110 procent under årets tredje kvartal. Precis som under andra kvartalet uppgick försäljningen till 35,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet för tredje kvartalet låg på -4,6 miljoner kronor. I oktober genomförde bolaget en nyemission som tillförde bolaget ytterligare 64,5 miljoner kronor. Enligt vd Johan Ryding har kapitaltillskottet lagt en finansiell grund för bolaget att ta positioner i våra nordiska grannländerna.

Fenix Outdoor med butikskedjorna Naturkompaniet och Partioaitta (Retail) och varumärken som Fjällräven, Hanwag och Tierra (Brands), ökade sina rörelseintäkter med 4 procent till 552,5 miljoner kronor under årets tredje kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 136,2 miljoner kronor, en ökning med 10 procent.

Tittar man på årets nio första månader uppgick rörelseintäkterna till 1318,4 miljoner kronor, en ökningen med 12 procent. Brands svarade för 924,8 (+6%) miljoner kronor av den summan. Framförallt ökade försäljningen på den amerikanska marknaden och i Övriga Norden. I Sverige backade försäljningen med 7 procent till 77,8 miljoner kronor.

Retail svarade för 375 (+32%) miljoner kronor av rörelseintäkterna medan övriga rörelseintäkter stod för 18,6 miljoner kronor. Den kraftiga försäljningstillväxten inom Retail kommer främst från förvärvet av finländska butikskedjan Partioaitta Oy som genomfördes i maj förra året. Räknar man bort Partioaitta Oy ökade omsättningen i Retail med 5 procent.

Rörelseresultatet under årets första månader uppgick till 243,4 (232,8) miljoner kronor för Brands, till 16,3 (17,8) miljoner kronor för Retail samt till 213,9 (211,3) miljoner kronor för hela koncernen, en ökning med 1 procent.

Sportregistret - Relaterat företag