Sustainable Outdoor Professionals vill få branschen att agera

Genom att samla branschen och fokuserat prata om vad vi faktiskt kan göra bättre, hoppas Peak 63 att sitt miljöevent ska både locka och påverka.

Peak 63 anordnar för andra året ett event Sustainable Outdoor Professionals i Östersund, med syftet att samla hela sport- och outdoorindustrin för att diskutera hållbarhetsfrågor. Detta ska ske i både Sverige och på sikt även Norden. Målet med eventet är att inspirera och dela med sig av kunskap och erfarenheter och skapa ett nytt utrymme inom branschen i syfte att accelerera omställningen. Tanken är att samla flera typer av aktörer inom branschen. Varumärken, återförsäljare och aktivitetsbolag ska kunna mötas och skapa en förståelse för det större perspektivet. 

Fanny Näslund, som arbetar på Peak 63, säger:
– Förra året körde vi i en lite mindre skala. Då bjöd vi in regionala bolag och körde tre spår som riktade in sig mot tre olika branschben. Upplägget är lite annorlunda i år vi vill ha en blandning. 

Till årets upplaga har Sustainable Outdoor Professionals finns sex olika kunskapspass. Tanken är att man ska försöka ta ett grepp om alla kunskapsluckor som finns där fokus för årets upplaga av eventet ligger på ”handlingskraft”. 

– Det här eventet ska verkligen fylla ett behov. Vi vill att man utmanar varandra till att agera. Det görs väldigt mycket bra och det finns väldigt mycket vilja och höga ambitioner, säger Näslund.

På agendan:

Key Note: Björn Ferry och Heidi Andersson om vägen mot en mer hållbar livsstil och företagens möjligheter och ansvar att influera till ett mer hållbart beteende bortom produkten och aktiviteten. 
Panelsamtal: Lett av B Corp. Business as Usual Is Over- vad är det nya normala? Vart börjar och slutar ett företags ansvar? Vilken roll spelar företagen i framtidens samhälle?
Tunna Gröna Linjen: Hur kommunicerar vi vårt hållbarhetsarbete utan att göra övertramp till greenwashing? Hur balanserar vi på den tunna gröna linjen?
5 år 30 nya lagar: EU skruvar upp kraven rejält på kommande hållbarhetsarbete – Vilka är dessa och hur bör företag inom sport- och outoorbranschen agera för att vara förberedda och snabbt anpassa sig i takt med lagstiftningens framfart? 
B Impact Assessment: Har du nyligen börjat arbeta med hållbarhet? Eller har bolaget grundats med en stark hållbarhetsideologi men behöver växla upp för att hänga med på marknaden? BIA är ett omfattande hållbarhetsverktyg som kan hjälpa dig! 
Turistnäring och Samiska Rättigheter- Hur går de ihop? Vilka utmaningar finns i mötet mellan rennäringen och hundspann, skidliftar och andra friluftsaktiviteter, och hur kan dessa överbryggas?
Välj väg- att guida mot miljövänlighet: På vilket sätt kan friluftsbranschen påverka utövare till ett mer miljövänligt beteende? Vilket ansvar bär vi i frågan om klimatpåverkan bortom aktiviteten? 
Ingen hållbarhet utan spårbarhet: Att ha koll på hela leverantörskedjan är en förutsättning för att kartlägga företagets klimatavtryck, potentiella risker, och vart man bäst allokerar resurser. Spårbarhet är en grundpelare i hållbarhetsarbetet. 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="32802" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]