Nu ryker skatten på den omdebatterade plastpåsen

Regeringen har beslutat ta bort skatten på plastpåsar från november 2024. Plast kontra tyg har varit en omdebatterad fråga i flera år. Svensk Handel välkomnar beslutet.

Många sport- och outdoorhandlare har självmant försökt fasa ut plastpåsen de senaste åren, i takt med att rapporter om mikroplasternas negativa miljöeffekter duggat allt tätare. Och bland kidsen är tygpåsen idag snarare ett standardval. 

Den förra regeringen införde 2020 en skatt på plastpåsar, vilket snabbt gjorde att många konsumenter, i alla fall inom dagligvaruhandeln, istället började handla med Ikeapåsar och allt möjligt och den gamla hederliga papperskassen fick ett uppsving inom sällanköpshandeln. Nu vill den nuvarande regeringen ta bort plastskatten, från november 2024. Något som bland andra Svensk Handel tycker är rätt beslut.
– Att arbeta hållbart har länge varit en mycket högt prioriterad fråga i branschen och svenska handelsföretag är generellt föregångare i det arbetet. Studier och livscykelanalyser har visat att inga miljö- eller klimatvinster har uppnått genom plastpåseskatten, säger Martin Kits, chef för Näringspolitik och Opinionsbildning på Svensk Handel. 

LÄS MER: Plastpåsen vinner över tygpåsen?

Alternativet tygpåse, som i regel är tillverkad av bomull, har heller inte visat sig vara ett självklart grönare val än plastpåsen. För några år sedan jämförde till exempel den danska motsvarigheten till svenska Naturvårdsverket miljöfördelarna med plast- kontra tygpåsen och kom fram till att tygpåsen (om den är gjord av bomull) har en större negativ miljöpåverkan än plastpåsen. Undersökningen tog med aspekter som giftighet, vattenåtgång, koldioxidavtryck och ozonpåverkan. Slutsatsen blev att tygpåsen behöver användas fem gånger i veckan under hela 77 år för att vinna miljökampen mot en vanlig plastpåse ur ett klimatperspektiv. Men, det bygger på att plastpåsen aldrig lämnar slutna sopsorteringssystem och inte hamnar i naturen. Då bidrar den till förekomsten av mikroplaster.
Svensk Handel hoppas att detta bara är början på skattelättnader för handeln och vill gärna se att regeringen även plockar bort flera andra punktskatter.
– Plastpåseskatten är en grönsminkad skatt som snarare haft negativa än positiva miljöeffekter. Vi hoppas att regeringen nu också tar sitt förnuft till fånga och avskaffar andra skadliga punktskatter, exempelvis elektronikskatten, som i likhet med plastpåseskatten snarare är ett uttryck för politisk greenwashing än en åtgärd som förbättrar miljön, menar Martin Kits.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="31144" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]