Plastpåsen vinner över tygpåsen?

Plastpåsen är med rätta satt under hård press i dessa dagar, men den kan fortfarande vara ett bättre val än tygpåsen – av miljöskäl.

Många butiker försöker idag fasa ut plastpåsen och bland konsumenterna har tygpåsen blivit ett alltmer populärt alternativ. Flera butikskedjor tar även fram egna tygpåsar. Vissa regioner internationellt har till och med förbjudit plastpåsen, som delar av Australien. Men frågan är vad som egentligen är bäst ur ett miljöperspektiv.
I senaste Råd & Rön rapporterar tidningen om en undersökning som gjorts av den danska motsvarigheten till Naturvårdsverket. Den visade att tygpåsen har en större negativ miljöpåverkan än plastpåsen, förutsatt att plastpåsen återanvänds som soppåse och går till förbränning.

Undersökningen tog med aspekter som giftighet, vattenåtgång, koldioxidavtryck och ozonpåverkan. Tygpåsen, som oftast är tillverkad av bomull, kräver enorma mängder vatten (22 500 liter per kilo råvara) och bomullsplantagen använder i regel både bekämpningsmedel och gödsel, plus att frakten till Sverige tillkommer. 

Slutsatsen blev att tygpåsen behöver användas fem gånger i veckan under hela 77 år för att vinna miljökampen mot en vanlig plastpåse ur ett klimatperspektiv. Men, och det är viktigt att betona, då har man inte tagit med plastpåsens negativa påverkan på till exempel djurlivet (om den slängs i naturen) eller problematiken kring mikroplaster.