Sporthandelns försäljning minskade under andra kvartalet

För sjätte kvartalet i rad har Sporthandeln ett minusresultat.

Branschorganisationen Svenskt Sportforums Sportindex visar att sporthandelns försäljning minskade med 1,7 procent under det andra kvartalet 2023. Detta innebär att sporthandeln för det sjätte kvartalet i rad har haft en negativ utveckling.
Anledningar till detta tros vara förändrade beteendemönster efter coronapandemin och väldigt försämrad köpkraft hos konsumenterna.

Sporthandelns försäljning inleddes positivt med 3,8 procents tillväxt i april. De efterföljande två månaderna blev dock tuffare och till slut blev det ett minusresultat för kvartalet. Fysiska butiker har det tufft för tillfället. Tuffare än e-handlare. Under första halvåret 2023 ökade e-handelsförsäljningen med närmare 6 procent medan försäljningen i det fysiska butiksbeståndet minskade med 3 procent.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="30392" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]