E-handeln fortsätter att rasa – så mycket sjönk handeln i maj

Det går tungt för e-handeln. Otroligt tungt. Svensk Handel har nu presenterat majs siffror och det ser inte ut att finnas en ljusning inom en snar framtid.

E-handeln fortsätter att ha det extremt tufft. Enligt Svensk Handels egen E-handelsindikator för maj visar det sig att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, minskade med 12 procent jämfört med samma månad föregående år. Omsättningen minskade med 14 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas.

Majs resultat är det sämsta i jämförelse med förra året sedan januari i år. Ackumulerat hittills under 2023 har e-handeln fallit med 6 procent, 7 procent om e-handeln från utlandet inkluderas.
Enligt Svensk Handel utvecklas e-handeln betydligt sämre än detaljhandeln som helhet så här långt under året.
– Maj var en otroligt tuff månad för e-handeln i Sverige. Nedgången är en av de kraftigaste vi sett för e-handeln en enskild månad sedan den tog fart på allvar för drygt 15 år sedan, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

En intressant nyhet Svensk Handel presenterar är att andelen konsumenter som e-handlar bara sjunkit marginellt under året. Det genomsnittliga beloppet har dock sjunkit kraftigt. Dessutom handlar betydligt färre i olika antal kategorier.
– Konsumentbeteendet att handla på nätet är förhållandevis konstant och vissa produktkategorier går fortsatt riktigt bra. Men främst kapitalintensiva kategorier har det tufft. Nedgången för e-handel beror främst på att det generella snittordervärdet minskar när konsumenterna har mindre pengar att röra sig med, säger Per Ljungberg.