Sporthandeln minskade med 0,6 procent

Under det första kvartalet 2023 minskade handeln med 0,6 procent jämfört med 2022.

Under det första kvartalet 2023 minskade sporthandelns försäljning med 0,6 procent. Detta visar Svenskt Sportforums egna Sportindex. Detta är femte kvartalet i rad med negativ utveckling för sporthandeln men trots den allmänt minskade konsumtionen syns inget omfattande försäljningstapp under inledningen av 2923.

Under de första två månaderna av 2023 låg utvecklingen i sporthandeln faktiskt på plus. Detta dock sett till svaga jämförelsetal. Mars var månaden som sänkte siffrorna. Daniel Löfkvist, som är coo och vice president på Stadium Group, kommenterar kvartalet:
”Min bedömning är att det uteblivna försäljningstappet beror på den extremt annorlunda ekonomiska omvärld vi befinner oss i och en generellt ansträngd bransch med exempelvis höga lagernivåer. Det har krävts kraftiga aktiveringar genom marknadsföring, kampanjer och reor vilket har gjort att försäljningsvolymen landat på en balanserad nivå jämfört med föregående år.”

Sporthandelns nedgång kan, enligt Svenskt Sportforum, härledas till fysiska butiker. Detta gör att e-handeln, för tredje kvartalet i rad, uoovisar bättre utvecklingstal än de fysiska butikerna. E-handeln ökade med 6 procent under årets första tre månader jämfört med samma period förra året. En del av försäljningen som också ökade var försäljningen av lagkläder och fotbollsskor.
”Under första kvartalet 2022 hade vi fortfarande coronarestriktioner fram till den 9 februari. Huvuddelen av alla inomhusaktiveter var därmed belagda med restriktioner och fotbollen kom igång först i maj samma år. Det är därför rimligt att vi ser en ökning i försäljningen av lagkläder och fotbollsskor under första kvartalet 2023″, säger Lars Palmgren, vd för SGN Sport Sverige.
”Trots rådande ekonomiska läge för hushållen ser det ut som att barnfamiljer prioriterar att se till att barnen kan fortsätta utöva föreningssporter med tillhörande kostnader för medlemsavgifter, kläder och utrustning. Detta är såklart väldigt glädjande och det är angeläget att det håller i sig.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="29446" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]