E-handeln backar – kläder och skor fortsätter sälja

E-handeln har för första gången sedan 2006 visat på en negativ utveckling. Lågkonjuktur och en osäkerhet lär vara en grundfaktor, men hur sportbranschen påverkas är fortsatt oklart.

För första gången sedan 2006 visar PostNords E-barometer en negativ utveckling av e-handeln på helåret. Minskningen är på sju procent och landade 2022 på 136 miljarder kronor.

E-handeln med dagligvaror backade mest av alla branscher under 2022, med ett tapp på 17 procent.

– Många e-handlare har aldrig varit med om en lågkonjunktur tidigare. I oroliga tider blir konsumenter försiktigare och mer kostnadsmedvetna. Det är tydligt att e-handelsföretagen behöver vara lyhörda och hålla en nära relation till sina kunder för att förstå och agera på deras behov, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

Men sportbranschen behöver inte nödvändigtvis vara allt för oroliga. Enligt E-barometern ökade nämligen försäljningen av skor och kläder med 2 procent under 2022. Detta innebar att den kategorin är enda att öka i tillväxt, utöver apoteken som hade en tillväxttakt för helåret 2022 på 19 procent.

Enligt E-barometern uppger en tredjedel av e-handelskonsumenterna att de handlar mer begagnat nu än tidigare av ekonomiska skäl. Det är särskilt yngre konsumenter som är tilltalade av att köpa produkter som redan varit i bruk sedan tidigare. Den här trenden har flera branscher tagit fasta på. Även sporthandeln i viss mån, även om det här finns fortsatt saker att hitta på och utveckla. Krümmel menar att en kris också kan vara en möjlighet.

– De utmaningar branschen nu upplever innebär också möjligheter. Nya aktörer med nya affärsidéer och gamla aktörer med nya lösningar kommer sannolikt att leda till en intressant utveckling av e-handeln, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="28770" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]