Sporthandeln minskade under fjärde kvartalet

Sportindex, framtaget av branschorganisationen Svenskt Sportforum, visade ett väntat tapp under fjärde kvartalet 2022.

2022 landade sporthandelns försäljningsutveckling på minus 5,8 procent. Detta efter att försäljningen det fjärde kvartalet minskade med 7,5 procent. Detta enligt Sportindex från branschorganisationen Svenskt Sportforum.
Men försäljningstappet ska sättas i relation med de starka jämförelsetalen som de jämförs med. Fjärde kvartalet 2021 upplevde sporthandeln en återhämtning i fysiska butiker samtidigt som e-handeln fick en rejäl skjuts av pandemin som fortfarande såg en ökad tillväxt. Vintersäsongen 2021–2022 inleddes också tidigt vilket hjälpte till med försäljningen. Tillsammans gjorde detta, enligt Sportindex, att sporthandeln växte med 20 procent under fjärde kvartalet 2021.
Samma gynnsamma förhållanden hade man inte 2022, där konsumenter istället hade det tuffare ekonomiskt och kände en oro kring ekonomin och omvärldsläget. Tillsammans med detta var vädret också inte speciellt gynnsamt vilket skapade svaga förutsättningar för tillväxten i sporthandeln.

Pandemin en icke-faktor

Helårsutvecklingen, med ett minusresultat på 5,8 procent, kan i stort härledas till oroliga ekonomiska läget och att konsumenter håller hårdare i plånboken.
Att 2022 till stor del var ett år som inte präglades av pandemin lär också vara en faktor, menar man. Detta då man 2022 inte längre behövde semestra i Sverige, utan faktiskt hade möjligheten att ta sig till tropiska länder. Dessutom återgick många företag till att vilja ha sin personal på jobbet, vilket i sin tur ledde till mindre aktivitet hemmavid.
”Sportaktiviteter och konsumtion i sporthandeln har i högre grad konkurrerat med kontorsarbetstid, utlandsresor, kulturevenemang, restaurangmiddagar och sociala tillställningar”, skriver Sportindex i rapporten.

E-handeln klarade sig bättre
Under det fjärde kvartalet 2022 var försäljningstappet större i butiksledet än i e-handeln. Tillväxttalen var positiva inom e-handeln under perioden september–november och stod för en större del av den totala försäljningen 2022, än under pandemiåren 2020–2021. Detta är en indikation på att konsumenter fortsätter vilja handla online, även när man inte längre begränsas av restriktioner och risker för smittospridning.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="28150" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]