Sporthandeln minskade med 4,7 procent

Svenskt Sportforum har släppt sitt senaste Sportindex och siffrorna är inte speciellt upplyftande.

Den totala försäljningen i sporthandeln minskade med 4,7 procent under det tredje kvartalet 2022 jämfört med samma period förra året. Detta meddelar branschorganisationen Svenskt Sportforum genom sitt Sportindex. Detta innebär tredje raka negativa kvartalet för sporthandeln. Men trots detta är inte allt negativt. Enligt Sportindex hade nämligen branschen i stort en positiv utveckling i september, där e-handeln visade på mycket starka tillväxttal.

Försäljningstappet blev alltså större i de fysiska butikerna i jämförelsen med e-handeln. Men samtidigt har de fysiska butikerna återtagit marknadsdelar från e-handeln under året.

Sportindex menar att detta med all önskad tydlighet visar att Sverige är på väg in i en lågkonjuktur.
”Kraftig inflation, höjda bolåneräntor, samt oro kring högre elpriser när vintern slår till, resulterar i dystra hushåll som börjat strypa konsumtion. I sporthandeln avspeglar sig läget särskilt tydligt i försäljningen av utrustning som föll kraftigt under samtliga av kvartalets månader. I utrustning ingår något dyrare varor såsom cyklar, skidor och friluftsutrustning, som allt fler konsumenter nu avvaktar med att handla av ekonomiska skäl”, skriver Svenskt Sportforum i rapporten.

I rapporten finns också en analys om framtiden. Där står det att konsumtionsutrymmet lär minska bland svenska hushåll, vilket sannolikt kommer påverka försäljningen i sporthandeln generellt.
”Samtidigt blev pandemin ett tydligt bevis på att svenskarna prioriterar fysisk aktivitet och sin hälsa även i osäkra tider, och sporthandeln är inte en av de branscher som historiskt sett drabbas hårdast av lågkonjunkturer.”

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="27179" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]