XXL tappade rejält – ska nu kapa kostnader

Butikspeersonal kan riskera att bli av med jobbet på XXL. Anledningen är ett svagt tredje kvartal och en påtvingad omställning kommande period.

XXL tappade 13,9 procent i omsättning under årets tredje kvartal. Detta tillsammans med ett försämrat resultat gör att man nu ska kapa kostnader och butiksbemanningen kan påverkas.

– Vi märker att kunderna är mer avvaktande och att det är längre till köpbesluten än för något år sedan, det finns en stor osäkerhet kring hur den egna ekonomin kommer att utvecklas framåt, säger Anders Lindblom, vd för XXL i Sverige, i en kommentar till Sportfack.

Men det finns fler anledningar till att omsättningen minskar. Enligt XXL:s rapport beror en del av tappet på att andra saker prioriteras av konsument, såsom resande. I Sverige sjönk omsättningen med 16,9 procent, till 673 miljoner kronor. Inline tappade man 6,7 procent och totalt stod e-handeln för drygt 19 procent av den totala försäljningen.

Nu ska inköpsvolymerna justeras för att bättre anpassas efter den lägre försäljningen. Dessutom flaggar bolaget för att behöva minska bemanningen i sina butiker.

– Försäljningen av dyra kapitalvaror, varor som kunderna inte köper varje år som till exempel friluftsutrustning, minskar. Men det finns också ljuspunkter. Vi märker att hemmagymstrenden håller i sig och vår satsning på hockey fortsätter att utvecklas väl. Nu laddar vi för att ha rätt produkter till bästa pris i varuhusen under Black Week och julhandeln, säger Anders Lindblom. 

– Nu anpassar vi verksamheten till försäljning och kundtrafik. Vi var tidigt ute och sänkte kostnader och minskade inköpsvolymerna under våren och sommaren.