Snart kan e-handlare bli Svanenmärkta

Som näthandlare ska man kunna erbjuda konsumenter ett mer hållbart leveransval.

Svanenmärkning känner vi alla till. Det var Nordisk Miljömärkning som skapade stämpeln som nu ger sig in i ett helt nytt område: e-handelstransporter.

Tanken är att man ska vägleda näthandlande konsumenter till ett mer hållbart leveransval. Tanken är att nordiska transport- och logistikföretag ska kunna ansöka om att bli licensinnehavare och därmed erbjuda en Svanenmärkt e-handelsleverans i check-outen hos en e-handlare.

Svanenmärkningen innebär att Nordens konsumenter får ett välkänt, mer hållbart och trovärdigt leveransalternativ. Dessutom får transport- och logistikföretag en oberoende tredjepartsverifiering som ger ett synligt och trovärdigt kvitto på den egna miljö- och klimatprestandan. Som ytterligare en fördel får e-handelsbolag ett enkelt verktyg som stöd i hållbarhetsarbetet. Det ska i sin tur he en trovärdig märkning att kommunicera i check-outen.

– Genom att Svanenmärka sitt nätverk av e-handelstransporter kan transport- och logistikföretaget visa att de uppfyller stränga krav på klimat, miljö och arbetsvillkor, säger Sara Bergman, projektledare för Nordisk Miljömärkning.  

– Som miljömärkning tar vi alltid ett helhetsgrepp. I det här sammanhanget betyder det att vi ställer krav på transporteffektivitet, hög takt i elektrifieringen, hållbara, förnybara drivmedel och inte enbart krav på fossilfrihet. Kriterierna kommer även att omfatta viktiga hållbarhetsfrågor som samordning, intermodala transportlösningar och lite längre tidsfönster. Det ska skapa förutsättningar för ökad hållbarhet i transportnätverket.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="26407" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]