Fritidsfisket ökar lavinartat – så många svenskar fiskar

Sportfiske är stort. Det är enormt stort. En färsk undersökning visar att 1,7 miljoner svenskar ägnar sig åt fritidsintresset.

Det låter som en overkligt hög siffra men en studie från Statistiska centralbyrån, SCB, gjord på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten – visar att 1,7 miljoner svenskar fritidsfiskar. Detta efter många olika arter.

Flest dagar på jakt efter fisk har man i Götaland och Svealand följt av Norrland och de fem stora sjöarna. Havsområden med högst fiskeaktivitet är mellersta Östersjön och Skagerrak.
– I likhet med antalet fritidsfiskare har antal fiskedagar ökat generellt sett, vilket förstås kan bero på Coronapandemin. När andra aktiviteter begränsas är det fler som fiskar på sin fritid, konstaterar Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid HaV.

Undersökningen gör gällande fritidsfiskarna mellan 16 och 80 år gamla. Vanligaste fisken att sportfiska är gäddan. Det är också den fisk som oftast släpps tillbaka ner i vattnet. Detta sker vid 85 procent av tillfällena.

I inlandsvatten är abborren till 50 procent huvudmålet med sin fiskesession. I övrigt är intresset också stort efter öring, regnbåge, gös och röding. När man fiskar i havet har man oftare fler fiskar i sikte samtidigt.
– Den vanligaste arten i havet är likt insjövatten abborre följt av gädda, men även havsöring, makrill och torsk är vanliga målarter, säger Gustav Enhol Blomqvist.

Undersökningen gjordes som en nationell enkät med ett slumpmässigt urval. Fritidsfiske är definerat som allt fiske som sker utan stöd av en yrkesfiskelicens. I undersökningen visade det sig också att naturupplevelsen är en viktig ingrediens.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="26155" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]