Mips rapporterar lysande kvartal

Efter ett stårlande förstakvartal 2022 kommer Mips nu att se över sina långsiktiga mål, som helt enkelt är för lågt satta.

Framgångarna 2021 verkar spilla över till 2022 inom flera delar av sportbranschen. Mips är inget undantag. Företaget med hjälmteknologin som ska förhindra hjärnskakningar rapporterar en preliminär nettoomsättning på 137 miljoner kronor.

Det är en ökning med 65,1 procent jämfört med förra året och härleds till framgångarna inom sportkategorin med både snö- och cykelhjälmar som huvudanledning.

Rörelseresultatet uppgick till 62 miljoner kronor jämfört med 39 miljoner under samma period förra året. Dessutom ökade kvartalsvinsten med 50 procent till 48 miljoner kronor. En anledning till det lyckade kvartalet är att Mips har spridit ut riskerna. Med kriget i Ukraina och andra politiska problem kan man som tillverkare av en produkt stöta på problem. Men Max Strandwitx, vd, förklarar deras egen framgång.
– Under de första stegen under coronapandemin hade vi 40 olika tillverkningspartners. Den siffran är nu uppe på 83 vilket har gjort att vi kan leverera även vid tillfälliga avbrott.

Med flera fina finansiella år bakom sig och god tillväxt inom alla kategorier planerar Mips att se över sina långsiktiga finansiella mål. Målet är nu att växa organiskt och nåt en nettoomsättning på mer än 1 miljard och en rörelsemarginal på mer än 40 procent fram till 2025. Dessutom ska hållbarhetsarbetet fortsatt drivas.