E-handeln sjunker kraftigt i Sverige

2021 var ett magiskt år för e-handeln. Nu kommer baksmällan. Siffrorna håller för andra månaden i rad inte samma nivåer som året innan.

Svensk Handels E-handelsindikator för mars visar att omsättningen återigen är lägre än förra året. För mars sjönk siffran med 17 procent, vilket är lika mycket som det sjönk i februari. Om man dessutom inkluderar utländska e-handelsaktörer sjönk omsättningen med 18 procent. Totalt under första kvartalet 2022 backade e-handeln med 13 procent. Omsättningen ökade däremot rejält jämfört med februari.
– E-handeln kommer under hela 2022 att behöva brottas med de mycket höga jämförelsetalen från 2021. Utan pandemin kan man inte vänta sig nya försäljningsrekord på kort sikt inom e-handeln och det mesta talar för att omsättningen blir lägre i år än 2021. Det hindrar dock inte att e-handeln, som nu i mars, faktiskt steg med drygt 2 miljarder kronor jämfört med månaden innan, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel. 

Antalet konsumenter som e-handlat ökade dock till 67 procent jämfört med förra månadens 64. Det är dock fortsatt 4 procent lägre än i mars 2021. Men trots att andelen e-handelskonsumenter var lägre i år jämfört med 2021 är huvudorsaken till tappet ett lägre genomsnittligt köpbelopp bland de som e-handlat. 16 procent lägre än i mars 2022, visar det sig.
– De genomsnittliga köpbeloppen är huvudförklaringen till den lägre omsättningen inom e-handeln när vi jämför med 2021. Utvecklingen inom e-handeln mattas nu av, men det är också ett faktum att det genomsnittliga köpbeloppet i mars 2022 var 70 procent högre än precis före pandemin. Den relativt höga omsättningen inom e-handeln skyms av rekordåret 2021, säger Johan Davidson.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="25908" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]