Kemister slår larm: Sportflaskor läcker kemikalier

Flaskor av plast är inte så bra för hälsan. Flera giftiga ämnen har hittats i vattnet som befunnit sig där i.

På Köpenhamns universitet har forskare kunnat fastslå att flera hundra olika kemiska ämnen i kranvattnet hittats efter att de förvarats i återanvändbara plastflaskor. De menar att det finns ett behov att reglera tillverkningsstandarder för tillverkare då flera av ämnena är potentiellt skadliga för människors hälsa.

Kranvattnet förvarades i 24 timmar i flaskorna och de har än så länge inte kunnat identifiera samtliga ämnen och av de man lyckats identifiera är det osäkert om de är giftiga i 70 procent av fallen.

Det som främst skrämmer förskarna är att ett antal av de identifierade ämnena kan vara cancerframkallande eller ha hormonstörande effekter.

Studien visade också att vattenflaskor diskade i maskin ökade migrationen av plastrelaterade kemikalier. Man vet inte riktigt varför men tror att plasten påverkas än mer av värmen som skapas i en maskin.

Forskarna från Danmark misstänker att flasktillverkarna endast tillsätter en liten andel av ämnen avsiktligt medan de flesta ämnena formas i tillverkningsprocessen eller under användning. De understryker också att de i dagsläget bara har en uppskattning av halter av ämnen som är hälsofarliga och en ofullständig toxilogisk bedömning.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="25650" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]