Så kan kriget kan påverka sporthandeln

Det är förstås inte speciellt viktigt i jämförelse med vad som just nu pågår i Ukraina. Men för sporthandeln kan kriget påverkas allvarligt gällande leveranser.

Det är förstås inte speciellt stort eller viktigt i det stora sammanhanget. Men frakten av sportprodukter kan komma att påverkas av kriget i Ukraina.
Den internationella redareföreningen, Chamber of Shipping (ICS), varnar för störningar i leveranskedjan i ett pressmeddelande. Detta om man hindrar fri rörlighet för ukrainska och ryska sjömän.

Enligt Seafarer Workforce Report fanns det 2021 1,89 miljoner sjömän som opererar över 74 000 fartyg. Av dessa är 198 123, 10,5%, av de anställda från Ryssland. Ukrainare står för 4% av världens ombordsanställda, 76 442 personer. Totalt representerar de alltså 14,5% av den globala arbetsstyrkan.

Detta kan i sin tur skapa problem inom sporthandeln då sjöfarten står för nästan 90 procent av den globala handelns förflyttningar.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="25534" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]