Svenskt Friluftsliv delar ut rekordstor summa till organisationer

Innan årsskiftet klubbades statens budget igenom och ytterligare 50 miljoner kronor gick till friluftslivet.

Fördelningen av statsbidrag till landets friluftsorganisationer för år 2022 är klar. Innan årsskiftet klubbades statens budget igenom och ytterligare 50 miljoner kronor gick till friluftslivet. Därför delar organisatinerna på 97,8 miljoner kronor. På grund av den höga summan delades ansökningarna upp i två omgångar.
– Den stora mängden ansökningar visar på ett stort intresse, engagemang och nytänkande bland de sökande föreningarna vilket vi tycker är mycket glädjande, säger Susanne Maarup ordförande för Svenskt Friluftsliv.
–  Fördubblingen av anslaget till friluftslivet kommer att bli till stor nytta för våra medlemsorganisationer. Coronapandemin har även i vår verksamhet satt sina spår i organisationerna, så det ökade anslaget är verkligen välkommet, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För att få bidrag krävs det att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsan och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Man ska också utveckla barns och ungdomars intresse för motion eller verka för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Många organisationer har beviljats stöd. Bland annat Svenska Klätterförbundet, Svenska Fjällklubben och Jägareförbundet.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="25194" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]