Viktigt att känna trygghet när det blåser

Med en vinter av den gamla hederliga typen är lågkonjunkturen som bortblåst i branschen. Det tror Haglöfs vd Mats Hedblom som ännu inte känt av någon lågkonjunktur men som ändå vill ha en beredskap.

Har ni känt av någon lågkonjunktur?

– Vi har inte märkt av den ännu. Den senaste månadens fakturering var lika mycket som hela bolaget omsatte för tio år sedan, och vi har en införsäljning till våren 2009 som ökat med dryga 20 procent jämfört med förra året. Så allting pekar åt det positiva hållet för oss. I en sådan konjunktur som ändå finns där ute så står sig ett starkt varumärke som Haglöfs ännu starkare: vi har en fantastiskt fin plattform att utgå ifrån – väldigt ödmjukt uttryckt vill jag poängtera. Ett inarbetat solitt företag med solida strukturer och ett starkt varumärke är förutsättningar för att klara sig om läget blir långvarigt. Mindre kända varumärken kan säkert känna av det här lite mer än vad vi får göra.

Hur visar sig den styrka som ni har?

– Återförsäljare kan känna av en trygghet genom hela ledet. Just trygghet är viktigt att känna när det blåser där ute så att riskerna kan minimeras. Vi är ett varumärke och ett starkt bolag, vi har tydliga strukturer i det vi gör: i produktutveckling, säljprocesser och tydliga strategier som styr oss i vardagen. Då smyger sig tryggheten in och gör att vi inte behöver skapa oss någon oro.

Kommer ni känna av lågkonjunkturen?

– Ett dämpat konsumentbeteende påverkar även oss förr eller senare om lågkonjunkturen håller i sig. Folk har sin Gore-tex jacka ett år till och använder sin ryggsäck lite längre – de står ut med grejerna lite längre helt enkelt. Sedan tror jag generellt att outdoorprodukter befinner sig långt bak i kedjan som påverkas av konjunkturer. Jag tror att folk prioriterar denna typ av produkter även när de har begränsade medel i plånboken.

Så det finns ingen intern oro?

– Jo, absolut. Oro är fel ord men en intern beredskap finns för att vi inte ska riska någonting. Vi har en beredskapsplan som ledningsgruppen har jobbat fram. Den går ut på att vi riskminimerar maximalt hos våra leverantörer ute i världen och att vi är extra noggranna i forecast, prognosering och inköpsplanering. I budgetarbetet för 2009 tror jag att det krävs extra noggrannhet med kostnadsjakt och kontroll för att minimera de fasta kostnaderna så mycket som möjligt. Vi har så pass många ben att stå på idag och många omogna marknader där vi ser tillväxtmöjligheter som gör att vi kan balansera ett eventuellt intäktsbortfall på någon av våra mer mogna marknader.

Vad finns mer i beredskapsplanen?

– Att vi måste vara extra observanta på alla typer av fasta kostnader som exempelvis nyrekryteringar. Jag säger inte att vi inte ska göra dem men vi kanske måste förskjuta dem något. Allt det här är ju bara en plan. Vi har inte sett några negativa signaler på något sätt än vad gäller försäljning. Just nu ser det bara positivt ut men om läget blir långvarigt har vi en beredskapsplan att ta till. Så länge vi har en sådan stark konsumentefterfrågan och har producenter som vi kan dela risker med och som vi kan göra ett starkare jobb tillsammans med så känner vi att vi står starka. Planen är inte så vetenskaplig utan den fokuserar helt enkelt på de hotbilder som finns och hur vi förhåller oss om något negativt skulle påverka oss.

Du vill inte kalla det oro?

– Nej, snarare beredskap. Alla våra 90 medarbetare i Sverige ser ju allt som sägs och skrivs i media, så på något sätt så finns ju ändå en diskussion igång internt. Det finns dock absolut ingen crashplan men klart är ändå att lågkonjunkturhotet skapar osäkerhet i handlarled och hos alla som investerar av sitt eget kapital.

Har ni gjort någonting för att underlätta för era kunder?

– Vi ser ingen anledning att göra någonting; vi vet inte vad det skulle vara i sådana fall eftersom vi inte märkt av någon större oro från det hållet. Vi har en stark och fin relation med samtliga återförsäljare och ser inte att vi behöver vidta några åtgärder nu. Om situationen blir långvarig så får vi agera då.

Finns det något ni bestämt er för att skjuta upp?

– En viss försiktighetsinställning måste ju finnas. Vi ifrågasätter till exempel några nyanställningar som vi om möjligt senarelägger en månad eller två för att se vad som händer. Vi har en långtidsplan som vi jobbar efter till och med 2012 och där har vi inte diskonterat någonting som har med konjunkturer att göra. Vi ser bara fortsatt stark tillväxt. Om det blir en längre svacka måste vi självklart ta med det i beräkningarna och vidta vissa åtgärder såsom att se över våra kostnader, säljinsatser och produktionsplanering för att förvissa oss om vår tillväxt och vårt resultat.

Har ni varit med om någon liknande situation tidigare?

– Nej, lågkonjunkturen 1991-92 berörde oss inte alls. Klimatförändringar och miljöfrågor påverkar oss däremot väldigt mycket. Jag tror att hela sport- och fritidsbranschen är mer beroende av väder och vind än konjunkturen. Med rätt vinter av gammal hederlig typ är lågkonjunkturen som bortblåst. Eftersom vi sysslar med sällanköpsvaror innebär det relativt begränsade investeringar för konsumenten. Även om en Gore-tex- jacka kostar 5.000 kronor så är det lite pengar jämfört med mycket annat. Alla kan sticka ut i skog och mark med en ryggsäck; bara det är en rekreation som gör gott för kropp och själ. Det är billiga och enkla alternativ som alla kan göra oavsett vad som händer där ute i världen.

Hur är känslan inför 2009?

– Utifrån vårt perspektiv inom outdoor så är vi bara positiva och tror på en stadig tillväxt. Att använda våra grejer är ett relativt billigt rekreationssätt och underlättar för en enkel fritid. Vi kan se att fritiden ökar och så även alternativa semestrar då människor är mer aktiva. Så framtiden känns hoppfull i allra högsta grad. Framöver har vi nya projekt på gång inom produktutveckling och miljöarbete. Ett helt nytt designteam finns också på plats som vi kommer att se mycket fint ifrån den närmaste tiden och vi kommer också att öka antalet distributionsländer. Vi vet vad vi vill men är oerhört ödmjuka gentemot marknaden och de utmaningar, svårigheter och problem som hela tiden dyker upp. Ödmjukhet är ett nyckelord i vår företagskultur.

Känns framtiden enbart positiv?

– Den enda riktiga oro som finns i huset är de kraftiga prishöjningar som väntar inför hösten 2009. Där är vi inte själva utan alla i branschen sitter mer eller mindre i samma båt. Vi går mot en period med kraftiga prishöjningar som är förorsakad av att producenterna driver upp priserna beroende på ökade kostnader i Asien. Kanske är det en del av konjunkturen men även andra faktorer påverkar. En långvarig konjunktursvacka kombinerat med de kraftiga prishöjningarna kan självklart på ett eller annat sätt påverka oss. Man blir ju lite påverkad när man i kalkylarbetet ser att en jacka kanske ökar i pris med närmare 1.000 kronor.

Viktigt att känna trygghet när det blåser Viktigt att känna trygghet när det blåser

Relaterat företag i Sportregistret

  • W.L. Gore & Associates Scandinavia AB

    Gore Scandinavia AB är ett helägt dotterbolag till Gore Inc. Vi ansvarar för försäljning, marknadsföring och utbildning av GORE-TEX Brand som inkluderar: GORE-TEX Products och GORE-TEX Infinium Products.