Sportjättar pekas ut – klädavfall bränns i Kambodja

Spillmaterial från klädfabriker har hittats i bränslehögar till kambodjanska tegelstensfabriker. Det står klart efter att arbetsförhållanden granskats av den kambodjanska organisationen LICADHO.

Det är hårresande fakta som presenteras i en rapport som släpptes i november, där man granskat arbetsförhållanden i tegelstensfabriker i Kambodja. Personalen arbetar under slavliknande kontrakt som inte går att avbryta, och många lider av hälsoproblem på grund av bränslet de använder för att hetta upp brännugnarna. Det förekommer också barnarbete i fabrikerna. 

Material från fabriker tillhörande Adidas, Reebok och Under Armor har kunnat identifieras tillsammans med totalt ett 20-tal varumärken som alla säljer kläder på den internationella marknaden. 

Det som syns på rapportens bilder är bland annat avklippta delar från Adidas träningskläder i syntetmaterial och en skosula från Reebok. Granskningen har genomförts mellan april och september i år och totalt har man besökt 21 olika fabriker i Phnom Penh och grannprovinsen Kandal. Totalt hittade de textilavfall som bränsle i sju av fabrikerna. 

För att värma upp en ugn med tegelstenar krävs upp till 20 lastbilar med klädavfall. Foto: Licadho
Förbränningen i ugnarna är oren och många uppger att de lider av föroreningarna. Foto: Licadho

För att värma upp en enda brännugn med tegelstenar krävs enligt rapporten 20 lastbilar med textilavfall och förbränningen sker orent och okontrollerat. Flera av rapportens intervjupersoner har berättat att de lider av hälsoproblem som näsblod, migrän och andningsproblem, vilket kan kopplas till det ohälsosamma bränslet som används i ugnarna. 

”Internationella klädmärken som har verksamhet i Kambodja måste göra en företagsbesiktning i enlighet med FN:s vägledande principer inom mänskliga rättigheter, för att minska riskerna för att deras produkter och avfall orsakar negativa effekter på människor och miljö”, uppmanar rapportförfattarna. 

Gensvaret från varumärkena har hittills varit väldigt svagt. Enligt LICADHO har Adidas indikerat att de ska starta en utredning för att ta reda på hur avfallet hamnat i bränslehögarna, I övrigt har inga av de utpekade sportvarumärkena kommenterat uppgifterna, varken när rapportförfattarna själva har försökt kontakta dem eller när nyhetsbyrån Reuters gjort ett försök.

Företagens egna hållbarhetspolicys

Adidas

”För att nå en systematisk förändring måste vi tänka och agera på helt nya sätt. Vi har valt att fokusera på tre kärnområden: Att byta ut material, att använda plagg längre, samt koldioxidavtryck.”

Till 2024 ska de ha bytt ut all polyester mot återvunnen polyester, där det är möjligt. 

Till 2025 ska de ha minskat sitt koldioxidavtryck med i genomsnitt 15 procent per produkt, jämfört med 2017. 

Dessutom ska till 2025 de ha uppnått ”klimatneutralitet” inom sin egen försäljning och verksamhet.

Reebok

”Att följa lagar och regler som skyddar miljön är grundläggande och det börjar inom vår egen organisation. Vår pågående hållbarhetsprocess kräver att vi implementerar lösningar som uppmuntrar långsiktig hållbarhet genom att skapa innovativa strategier för avfallsminskning, vattenbesparing och energibesparingar. Vårt företag och våra affärspartners använder energieffektiva verktyg, produktionsmetoder som är miljövänliga och vi återvinner betydande delar av det avfall vi skapar.”

Under Armour

”Som en målstyrd, värderingsbaserad organisation är respekt för mänskliga rättigheter en del av vårt grundläggande engagemang för ansvarsfulla affärsmetoder. Vi följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP), och tar ansvar för att respektera mänskliga rättigheter i vår verksamhet, vår leveranskedja och de samhällen där vi verkar.”

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="33560" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]