Handelsbarometern tappar på alla parametrar

Det är inga positiva toner när Svensk Handel presenterar månadens handelsbarometer. Men sällanköpshandeln har inte påverkat lika mycket som andra grenar i branschen.

Svenska handlare fortsätter tappa tron på framtiden. Det visar Handelsbarometern för september som presenteras av Svensk Handel.

– Konsumtionsutrymmet minskar för varje månad som går, vilket slår hårt mot en bransch som är beroende av just konsumtion. Våra medlemmar gör sitt yttersta för att kunna behålla personal, men i takt med att fler räntehöjningar slår igenom tror vi tyvärr att allt fler kommer att behöva göra sig av med personal. Det är en mycket oroande utveckling, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Det är främst kategorin e-handel som tappar i index, med minus 7,2 enheter från föregående månad. Sällanköpshandeln är dock mer härdad än dagligvaruhandeln. Här ser vi ett tapp på 0,1 respektive 4,2 enheter.

– Vi är tyvärr inte överraskade över månadens resultat. Även fast det finns företag som går mot strömmen kommer man inte ifrån att utmaningarna blir allt svårare för många av våra medlemmar, säger Sofia Larsen.