Nytt forskningsprojekt: Vad händer när vi fasar ut PFAS?

Tiden är på väg att löpa ut för PFAS-ämnen. Men hur ska utfasningen ske? Och hur mycket vet vi egentligen om det vi ersätter kemikalierna med? Det ska man ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

Allt fler väljer att fasa ut PFAS-ämnen ur sina kläder, och fler lär bli tvungna till det inom kort. Den 7 februari publicerades förslaget på bred reglering inom EU av PFAS som grupp. Men många tillverkare har redan kommit en bit i processen att byta ut kemikalierna mot andra metoder och material. Men vad är det vi substituerar till? Nu vill forskare på Örebro universitet titta på effekterna av det här. Sabina Du Rietz är universitetslektor och företagsekonom. Hon är en av de tre som leder forskningen på PFAS-ersättare i friluftskläder. 

– Vad vi ska göra är helt nytt, vi kombinerar företagsekonomi med kemi och toxikologi. Jag kommer att titta på hur företagen har resonerat, vilka som har fasat ut, och vilka som inte har fasat ut. Vad har de valt för metoder?

Forskningen finansieras av 6,1 miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Sabina Du Rietz kommer att jobba tillsammans med miljökemisterna Ingrid Ericson Jogsten och Maria Larsson, som kommer att sköta den kemiska och toxikologiska biten: Vad har man valt att substituera med? Finns det några farliga ämnen att se upp för i de nya lösningarna? Har man verkligen lyckats med att fasa ut alla PFAS-ämnen?

– Fokus kommer att ligga på svenska, och eventuellt några nordiska varumärken beroende på hur många vi får med oss. Det är för att alla ska ha samma förutsättningar, samma regelverk och ungefär samma konsumenttryck, säger Sabina Du Rietz. 

Vilka varumärken de ska prata med är ännu inte klart. Forskningsprojektet inleds efter sommaren och har en projekttid på fyra år. Valet av bransch är gjort med omsorg. 

– Vi hoppas att få med oss i princip hela branschen, det var en av anledningarna till att vi valde just friluftsbranschen. Vi tror att friluftsföretag vill väl, de kommer inte att försöka segla under radarn. Och att det finns friluftskläder med PFAS är välkänt sedan innan, så vi tänker oss att det finns många företag som är benägna att ställa upp. 

Hon berättar att de redan haft en del kontakt med stora tillverkare. De är alla i olika stadier av utfasning, och en del hävdar redan nu att det i stort sett är omöjligt att göra sig av med PFAS. 

– Vi vet sedan tidigare att många tycker det är svårt med kemikalier, tillverkarna får i sin tur information från leverantörer i andra länder och det finns en del företagshemligheter. För återförsäljare blir det ännu svårare att veta vad de säljer till konsument när leverantörerna inte vill berätta, säger Sabina Du Rietz.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="29056" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]