Sportbutiker fortsatt drabbade av brott

När Svensk Handel sammanfattar trygghetsläget för svenska butiker under 2022 så ser det fortsatt mörkt ut.

Snatteri, stölder och hotfullt beteende är fortsatt ett stort problem inom handeln, visar en färsk undersökning från Svensk Handel. Och butiker som verkar inom sport och fritid är särskilt drabbade, listade som nummer tre efter livsmedel och elektronik.

– Tyvärr ser vi fortsatt inget ljus i slutet av tunneln. Dagligen utsätts handlare runt om i Sverige för stölder, hot eller till och med våld. Likt föregående år är benägenheten till att anmäla allt för låg. Dessa siffror är ett underbetyg för ansvariga myndigheter, säger Nina Jelver, tillförordnad säkerhetschef på Svensk Handel, i ett pressmeddelande.

Dessutom är butiker i Örebro, Södermanland och Stockholms län värst drabbade. När enkäten genomfördes så var det 35 procent av de som svarade som hade blivit utsatt för någon form av stöld eller snatteri bara den senaste veckan, och 20 procent som upplevt ett hotfullt beteende. Svensk Handel bedömer att det varje år stjäls i handeln för 8,5 miljarder kronor.

– Vi får många samtal från handlare som upprepade gånger utsatts för stölder. Uppgivenheten är stor och många känner att eventuella polisanmälningar sällan leder någonvart. Det måste straffa sig att begå brott i Sverige. Därför välkomnar vi Flerbrottsutredningens förslag om skärpt syn på mängdbrottslighet, säger Nina Jelver.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="28378" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]