FHM med nya krav inför julhandeln

Julhandeln kommer olägligt, om vi ser till smittspridningen som åter tagit fart ute i Europa. Därför har Folkhälsomyndigheten satt upp nya regler för att minska spridningen av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har infört nya krav på butiker, gallerior och handelsplatser med start 1 december. Detta för att stävja den potentiellt ökande smittspridningen i samband med julhandeln. 

Anledningen är förstås att smittspridningen åter tagit fart i Europa och Sverige. Därför sätts nu krav på handeln. Fem åtgärder ska göras och det är Länsstyrelsen som återupptar tillsynen för att säkerställa att kraven efterlevs.

1.Anvisa kunder och andra besökare till en särskilt angiven in- eller utgång.
2.Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer.
3. Anvisa vilket avstånd som kunder och andra besökare bör hålla till varandra till exempel genom markeringar på golvet eller marken.
4. Anvisa i vilken riktning som kunder och andra besökare bör förflytta sig.
5. Informera kunder och andra besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel.

Det är inte handlarens egna ansvar att kontrollera att besökare följer avståndsmarkeringar och riktningspilar men man förväntas informera om detta och anvisa kunder och besökare.