Ispo ställs in igen – flyttas till november

Ispo-mässan som skulle hållas i slutet av januari 2022 har ställts in. Detta då man ser höga covid-19-tal i området samt flera företags förändrade beställningsbeteenden.

Ispo ställdes 2021 in på grund av covid-19. Sedan dess har det varit oklart om den skulle bli av 2022, även om man länge trodde att så skulle vara fallet – med vaccin och allt.

Men så blir det alltså inte. Enligt Martin Kössler, som är vd för HuginBiz, ansvariga för Ispo Scandinavia, har beslutet tagits av flera orsaker.
– Dels är det väldigt höga smittotal i området. Det är på samma nivå som när covid-19 först bröt ut i Tyskland och flera andra länder som är stora representanter på mässan. Detta är förstås en stor orosfaktor. Och dels är det supply chain som har förändrats. Många har flyttat fram deadlines till nu vilket innebär att många utställare är oroliga att de inte ska få tillbaka investeringen i januari om man inte vet om man har något att beställa, säger Kössler. 

Ispo Scandinavia har ringt till de största utställarna i sitt område. Vilket också andra agenturer för mässan gjort. Vad som framkom av de samtalen var att de största aktörerna ville att mässan skulle ställas in. Detta antagligen för att de redan gjort sina beställningar. Samtidigt ville de se mässan återvända framöver – men då i november snarare än januari. Detta skapar ett visst problem för de leverantörer som inte riktigt är så stora att de har råd att ”chansa”.
– De stora kan hantera att inte ha en mässa. De har showrooms och så. Men de som är lite mittemellan och mindre får problem, framför allt om mässan stoppas flera år i rad. Detta då de helt enkelt inte kan visa upp sig och sina produkter.

Totalt är det över 700 utställare som redan nu anmält sig till Ispomässan 2022 men som alltså inte kommer att kunna ställa ut sina produkter. Detta är dock ett tecken på att allt kanske inte riktigt har återgått till det normala då det i vanliga fall finns ungefär 2 000 utställare under mässdagarna i München. Det stora tappet på antalet utställare beror dock till störst del på att den asiatiska sidan av produktionen inte kunnat delta då restriktionerna för en hemresa därefter är betydligt tuffare än här i Europa. Samtidigt säger Kössler att ungefär 30 procent av de europeiska utställarna som normalt är där inte valt att anmäla sig av diverse orsaker.
– Det är fruktansvärt tråkigt. Det är så många sim investerat i flygbiljetter, hotellnätter och i sin monter. Och tid dessutom. Sedan är det extremt tråkigt för regionen. Ispo ägs av kommuninvånarna i Bayern. Det finns de som jobbar heltid med att bygga olika montrar. Hotell som är beroende av mässan och så vidare.
– Och ur vår branschs perspektiv är det också trist då mässan fyller så många andra funktioner än köp och sälj. Det är lika mycket kollegial dialog och en social aspekt som nu går förlorad, säger Kössler.

Samtidigt som nyheten blev officiell blev det också klart att mässan kommer att bli av. Men den här gången i november, precis som många av de större företagen önskade.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8050" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]