Prevent uppdaterar utbildning – ska göra butikspersonal säkrare

Butikspersonal kan nu få en uppdaterad utbildning i säkerhet med en uppdaterad gratisubildning från Prevent. För att de i sin utsatta position ska känna sig säkrare.

Butiksanställda är en av de grupper på arbetsmarknaden som löper störst risk att bli utsatta för hot och våld på jobbet. Det skriver Prevent i ett pressmeddelande.

Trots ett bra förebyggande arbete och tydliga säkerhetsrutiner kan hotfulla situationer uppstå.

Men med en ny utbildning till Prevent ge anställda och chefer bättre verktyg för att förebygga och hantera hotfulla situationer på arbetsplatsen. Den har funnits sedan 2003 och har sedan dess haft sirka 15 000 deltagare per år. Nu kommer den i en ny bersion, där både innehåll, pedagogik och teknik uppdaterats och mobilanpassats. Utbildningen tar upp vad man kan göra innan något händer, om det händer och när det hänt. Dessutom finns en tillgänglig fördjupning för chefer och skyddsombud, skriver Prevent i sitt pressmeddelande.

– Säkerhet i handeln är en ständigt aktuell fråga. Att förebygga hotfulla situationer är det viktigaste men om de ändå uppstår behöver man ha resurser att hantera situationen och stötta personalen. Att bli utsatt för en våldssituation kan vara väldigt traumatiskt. Man måste känna sig trygg på sin arbetsplats, säger Fredrik Beskow, projektledare på Prevent. 

– Att veta hur man ska hantera en hotfull situation skapar större trygghet hos personalen, och att behålla lugnet i ett pressat läge kan i sig bidra till att situationen blir mindre allvarlig.

Den nya utbildningen är kostnadsfri och kan göras både individuellt och i grupp.