Golfen i Sverige större än någonsin

Covid-19 var ett problem för många verksamheter och sviterna av produktionstopp och liknande kommer vi leva med under en lång tid framöver. Men för golfen var pandemin ett lyft.

I Sverige finns det 2021 522 540 golfare fördelat på 555 334 medlemskap (vissa har fler än ett). Detta innebär att det aldrig funnits fler golfare i Sverige än nu. 2004, som hade den tidigare toppnoteringen, har slagits med 1 041 medlemmar och jämfört med 2019, senaste året utan pandemi, har man ökat antalet spelare med 15 procent.

– I ett läge där många människor, idrotter och verksamheter i Sverige har haft det tufft, har golfbanan erbjudit över en halv miljon individer ett andningshål i en annorlunda vardag. Under 2020 och 2021 har var tjugonde svensk kunnat motionera och träffa vänner och familj, även om någon i gänget befunnit sig i riskgrupp, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.

I ett pressmeddelande skriver SGF att antalet medlemskap ökat med 15 procent och antalet individer ökat med 13 procent jämfört med 2019. 136 241 är nya eller återvändare, det vill säga golfare som är med 2021 men som inte var medlemmar 2019. Tidigare har det där tillkommit runt 50 000 årligen.  

Sammanfattningsvis har inflödet varit mycket stort, men en stor del av framgången ligger i att rekordmånga stannat kvar. 89 procent av medlemmarna 2020 var kvar i klubbarna 2021.

– Intresset för att spela golf är enormt och det håller i sig. Pandemin har självfallet varit bidragande genom att frigöra tid för en idrottsaktivitet i naturen där vi kan spela och umgås i alla åldrar och under smittsäkra former, säger Gunnar Håkansson och fortsätter:

– Det viktigaste för Golfsverige nu är att hålla i och jobba hårt med att få de nya medlemmarna att trivas på klubben. Många är helt nya i golfen, men majoriteten är återvändare med handicap och krav på att få spela. Konkurrensen om speltiderna blir fortsatt stor 2022. Många barn och ungdomar ställer än högre krav på organiserad verksamhet om vi vill behålla dem i golfen.

Detta skapar förstås potentiella problem framöver. För samtidigt som vi ser att golfspelandet ökar kommer vi också att se problem med utrustningen. Råvaror för att skapa golfklubbor finns inte i samma mängd och transporten har blivit dyrare. Samtidigt har fabriker tvingats stänga ner under pandemin, vilket skapat ett problem då man ligger efter i beställningar.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8070" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]