Lager 157 visar fint resultat

Fashionbutiken, som mer och mer riktar in sig på sport och outdoor, visar upp ett fint resultat i senaste rapporten.

Lager 157 rapporterar stark tillväxt och lönsamhet på samtliga marknader. Med 49 butiker, 42 i Sverige, har företaget ett starkt fäste i Sverige och i en rapport skriver nu företaget att de har lönsamhet på samtliga marknader och stark tillväxt i samtliga försäljningskanaler. Höst tillväxttakt har Lager 157 inom B2B om än från små grundtal. E-handeln och butikerna presterar också väl över maknadsindex och i linje med den förutspådda budgeten. Ackumelerat är omsättningen totalt upp 33 procent jämfört med 2020 och 55 procent i jämförelse med 2019.

I ett pressmeddelande skriver Lager 157 att omsättningen dubblats på fyra år och väntas landa på 1,7 miljarder kronor 2021.

Lager 157 skriver också att man är i en expansiv fas då man planerar öppna ett 15-tal butiker ska öppnas både i Norge och Finland. Därefter tar man sikte söderut, med Danmark som första anhalt.

Lager 157 är en butikskedja som i stort fokuserar på fashion men sport och outdoorsegmnentet växer stadigt utan indikationer på att stagnera i närtid.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8074" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]