Brist på cyklar påverkade XXL:s resultat

Pandemin har gjort att våra beteenden förändrats. Motion och hälsa blev allt viktigare för oss och intresset för cykling har ökat lavinartat. Men med pandemin uppstod också problem, såsom tillverkning av produkter och frakt. Cykelbranschen tycks vara extra drabbad, vilket i sin tur ledde till ett svagt resultat av XXL.

XXL tappade i försäljning under det tredje kvartalet 2020. Totalt var tappet på 4,8 procent ned till 2,688 miljoner norska kronor. Samtidigt minskade intjänade mariginalen vilket ledde till en total tillväxt på 70 miljoner norska kronor, i jämförelse med de 165 miljoner norska kronor man tjänade under samma period förra året, vilket fick aktien att reagera.

Anledningen till den förlorade intäkten menar XXL beror på bristen av cyklar.

Ungefär 100 miljoner norska kronor uppskattar företaget att de tappade på grund av bristen på hojar. Estimatet bygger på resultatet från tredje kvartalet 2020, som var väldigt starkt inom segmentet på grund av den så kallade hemester-trenden orsakad av pandemin.

Den minskade försäljningen skedde trots att samtliga butiker åter hade öppnats efter pandemin. Men trots att fysiska butiker var öppna kan man se att konsumenter mer och mer hittar till XXL:s e-affär, som växte med 18,2 procent. Totalt är norska företagets e-affär 18 procent av företagets handel under det senaste kvartalet.

Anledningen till att marginalen på försäljningen minskade har att göra med XXL:s ökade investering i annonsering för att stoppa förlusterna i försäljning och återta marknadsandelar. Dessutom har marginalen minskat på grund av den ökade fraktkostnaden. Målet framöver är, enligt XXL, att stabilisera marginalen av försäljningen över 39 procent. Senaste kvartalet låg den på 38,9.

Här i Sverige tappade XXL marknadsandelar då försäljningen minskade med 0,4 procent sett på en pågående ettårsbasis.