Kvinnor bättre på att köpa begagnade kläder

En ny undersökning visar att kvinnor är betydligt bättre än män på att köpa kläder secnond hand. 16 procent köper begagnat som ett sätt att bidra till en mer rimlig och nyttig konsumtion.

En undersökning om hållbar konsumtion har gjorts på uppdrag av förvaringsföretaget Elfa, garderobssystemstillverkaren du vet.

I studien framgår det att svenskar överlag är skickliga på att bygga upp en basgarderob, men sämre på att köpa second hand och vintage. Dessutom skiljer sig köpvanorna mellan män och kvinnor.

Enligt undersökningen ska 30 procent av svenskarna köpt nya klädesplagg då de inte hittat vad man letat efter i sin garderob. Samma undersökning visar dock att 84 procent gör något för att bidra till en mer hållbar konsumtion. Främst handlar det om att skänka eller sälja kläder man inte längre vill ha. Därefter återvinns kläder och en hel del undviker att köpa kläder av sämre kvalitet.
Men här är det en stor skillnad på män och kvinnor enligt undersökningen utförd av Sifo.

70 procent av landets kvinnor skänker eller säljer kläder de inte längre önskar. Samtidigt som bara 40 procent av landets män gör det.

Samtidigt säger bara 16 procent av undersökningens deltagare att de brukar köpa kläder second hand som ett sätt att agera hållbart kring sin arderob.

74 procent av svenskarna bygger en garderob som är klassisk med ett antal nyckelplagg som går att kombinera på många sätt. Samtidigt är det två av fem svenskar som endast använder hälften av alla plagg och skor de har i sin ägo.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8097" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]