Allt talar för en fysisk Ispomässa i januari 2022!

Isoleringen är över, allt tyder på det blir en fysisk vintermässa 2022, då Ispo München planerar att slå upp dörrarna för besökarna 23-26 januari.

De stora Europamässorna har rullat igång maskineriet igen på allvar. Nyligen hölls till exempel den stora bilmässan IAA med 400 000 besökare under en vecka, givetvis med hög säkerhetsnivå med tanke på virusrisken.
Enligt uppgifter till Sportfack ligger nu tyska Ispomässan i full gång med att planera för verksamheter och teman för alla hallarna. Generellt sett är det nog en ganska säker gissning på att det totala utställarantalet ändå blir färre än under ett ”vanligt” Ispoår, med tanke på svårigheterna för utställare från Asien och Nordamerika att resa till Europa. Vi hör också att flera europeiska, och säkert även skandinaviska utställare, just nu funderar över sina strategier och väger vart de ska lägga krutet nästa år.

Å andra sidan är ett ganska stort koppel av varumärken och aktörer redan klara för Ispos vintermässa, bland andra Dometic – som satsar stort på Skandinavien just nu och valt att boka upp en av de största montrarna. Likaså Polygiene och Airinum är enligt uppgift klara, precis som det norska nya fitnessvarumärket Norletic.
Bland outdoorvarmärkena ska i nuläget Fjällräven, Icebug, Inuheat, Ivanhoe, Hestra och Silva vara klara.    

Ispos plan för vintermässan i München

Tre områden kommer att vara i fokus: 

Exhibition – I huvudsak det ”vanliga” mässutbudet med olika utställare indelade i olika hallar för outdoor, vintersport, fitness, sportmode. Här finns produkterna, trenderna och en del innovationer. 
Experience – Här ligger fokus på innovationer och konceptprodukter, med hjälp av en mix av föredrag, events, innovationsplattformar för att visa nya branschmönster och trender.
Collaborators´ Zone – En helt ny avdelning med separat entré och eget datum (21-23/1) riktad till produktintresserade konsumenter som inte får komma in på fackmässan. Varumärken som satsar mer på D2C-försäljning kommer här kunna visa upp produkter i säsong, samt för våren -22.