Handeln tror på en stark höst

I Svensk Handels senaste barometer faller framtidstron något, men ligger ändå på historiskt höga nivåer. Nu har även de äldre börjat onllnehandla och den fysiska handeln har sett väldigt positiva effekter av vaccineringen.


Handeln tror på en stark höst
Karin Johansson, vd Svensk Handel.

Efter en rekordstark tillväxt under pandemin föll optimismen i e-handeln tillbaka något under sommaren. Men i augusti ökar återigen framtidsutsikterna bland landets e-handlare. Framtidsindikatorn stiger med 2,5 enheter till 111,4.
– E-handeln kan knappast hålla samma tillväxttakt som under pandemins första år, men den digitala omställningen kommer tveklöst att fortsätta. Vi ser hur många äldre nu har omfamnat e-handeln under pandemin och de kommer fortsätta att klicka hem varor, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Parallellt har lättade restriktioner och ökad vaccinationsgrad gjort att alltfler kunder hittat tillbaka till den fysiska butikshandeln. I augusti faller dock framtidstron med 1,5 enheter till 106,4.
Ändå är det höga värden generellt sett. Jämfört med samma period förra året är det en ökning med drygt 20 enheter och framtidsförväntningarna ligger också en bra bit över den så kallade neutrala nivån på 100. I sällanköpsvaruhandeln noteras den näst högsta nivån på flera år.
– Många handlare vittnar om en god sommarförsäljning med ökat flöde av kunder i butikerna. Om hela befolkningen vaccinerar sig och vi kan bromsa smittspridningen kommer butikshandeln att gå en stark höst till mötes, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn är ett sammanfattande mått på företagens tro på de kommande tre månadernas försäljning, anställningsvilja och lönsamhet. Sporthandeln har varit en av de nischer inom sällanköpshandeln som klarat sig bra, både under pandemin och nu i dess efterdyningar – på grund av den fortsatt starka hemestertrenden.    

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8214" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]