Nu regnar miljonerna över idrottsrörelsen

Coronapandemin har straffat idrottsrörelsen hårt. Men nu kommer också stödet, i form av statliga medel på drygt 220 miljoner redan 2021.


Nu regnar miljonerna över idrottsrörelsen
Björn Eriksson.

Regeringen fattade, innan det politiska kaoset bröt ut, beslut om att stötta idrottssverige med en rejäl summa pengar, för att få igång verksamheterna igen på bred front.
Totalt fördelas drygt 220 miljoner kronor mellan samtliga specialidrottsförbund. De fem förbund som tilldelas högst belopp är Fotbollsförbundet med 18 miljoner kronor och Friidrottsförbundet, Gymnastikförbundet, Handbollsförbundet och Innebandyförbundet med 11 miljoner kronor vardera.
– Detta stöd ska se till att idrottsrörelsen orkar och klarar att lyfta blicken och se framåt för att investera i att återhämta vår verksamhet till den nivån vi befann oss i innan pandemin. Vi behöver laga de revor som pandemin orsakat. Idrottsrörelsens samlade insatser med detta så viktiga arbete kommer att ta tid och behöva stöd under flera år framåt och för 2022 till 2024 ser vi ett behov av ytterligare återstartsstöd på 900 miljoner kronor, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Att stödets storlek varierar mellan förbund beror på att de är olika stora och har påverkats i olika grad av restriktionerna under coronapandemin. Riksidrottsförbundet kommer även, som sagt, att äska ytterligare 900 miljoner kronor i fortsatt återstöd för perioden 2022-2024.
– Vi har visat att vi är en folkrörelse i ordets bemärkelse under pandemin. Alla våra miljontals engagerade som har ansträngt sig för att minska risken för smittspridning och samtidigt följa vår passion att tillsammans hålla i gång idrotten och få föreningen att klara sig genom krisen har gjort extraordinära insatser. 900 miljoner kronor över kommande år behövs för att säkerställa nya extraordinära insatser på alla nivåer inom idrotten, allt för att bidra till en fortsatt stark idrottsrörelse som också gör Sverige starkare, säger Björn Eriksson.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8261" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]