Hälften av svenskarna vill träna mer i sommar

Ladda upp med träningsprodukter och tillbehör i hyllorna och placera dem väl synliga i butiken. Hälften av svenskarna planerar att träna mer än vanligt i sommar.

En ny opinionsmätning från Kantar Sifo, som gjorts på uppdrag av Garmin, visar att hälften av svenskarna planerar för mer träning under sommarmånaderna än vad de gör under resten av året. Resultatet bygger på svar från cirka 1 000 slumpmässigt utvalda svenskar mellan 18 och 79 år.
– Detta visar på en stor vilja att ta hand om sin hälsa. Bland de som har blivit mer stilla under pandemin kan det finnas de som ser möjligheterna till mer rörelse nu under sommaren, säger Marcus Bjärneroth, PR-ansvarig på Garmin Nordic.

Enligt undersökningen så planerar mer än åtta av tio svenskar för att vara fysiskt aktiva under sommaren, så tiden med paraplydrinkar i hängmattan verkar ha hamnat i skymundan och ersatts av aktiva semestrar med mycket rörelse. Det är även en beteendeförändring som många researrangörer har vittnat om de senaste åren. 
– Det är dags att revidera bilden av att planerna för sommaren enbart skulle handla om att inte röra på sig. De flesta svenskar vill vara fysiskt aktiva under hela året och vår undersökning visar att många ser sommaren som en möjlighet att träna mer, säger Marcus Bjärneroth. 

 

Svenskarnas sommarträning i korthet

Tusen svenskar har fått svara på frågan hur mycket de planerar att träna under sommaren, jämfört med resten av året: 
Mycket mer: 8 procent
Något mer: 38 procent
Lika mycket: 35 procent
Något mindre: 4 procent
Mycket mindre: 1 procent
Tveksam, vet ej: 8 procent
Planerar inte att träna alls och tränar inte i dag: 8 procent

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8274" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]