Sportindex är tillbaka!

Att kunna fatta rätt beslut baserat på rätt omvärldsanalys är superviktigt för branschen. Nu har organisationen Svenskt Sportforum väckt liv i Sportindex i samarbete med HUI Research.


Sportindex är tillbaka!
Claes Forsberg, Svenskt Sportforum.

Allt snurrar fort idag, så fort att det kan vara svårt att ha en bra överblick. Uppgifter och indikationer på branschens utveckling kan vara nödvändiga pusselbitar för bra beslutsfattande. Nu kommer det så kallade Sportindex tillbaka på initiativ av Svenskt Sportforum. Tillsammans med HUI Research kommer de att ta fram regelbunden statistik från branschens största aktörer framöver.
– Sportindex är ett efterlängtat facit över sporthandelns utveckling som baseras på siffror från de ledande aktörerna i branschen. Vi ser även en stor möjlighet att utveckla Sportindex framöver. När fler sportaktörer hoppar på tåget kommer Sportindex kunna presentera siffror på ännu finare nivå, där exempelvis utrustning bryts ner på sju underkategorier såsom alpint, cykel och outdoor, säger Claes Forsberg, vd på Svenskt Sportforum.
– Då kommer sporthandeln ha ett bättre statistikunderlag än de flesta andra branscher, och det ger goda förutsättningar att skapa tillväxt och lönsamhet, fortsätter han.

Sportindex kommer att publiceras kvartalsvis. Utvecklingen i det fysiska butikerna och e-handeln särredovisas. Plus att siffrorna bryts ned på produktnivå för till exempel kläder, skor och utrustning vilket ger en insyn i hur olika delar av sportaktörernas erbjudande utvecklas. Sportindex baseras i dagsläget på försäljningssiffror från Stadium, Intersport, XXL, Team Sportia, Stadium Outlet, Löplabbet och Sneakers Point. Tillsammans motsvarar dessa bolag ungefär halva den svenska sporthandeln. Enligt uppgift till Sportfack så kommer troligen fler aktörer att haka på och släppa siffror till kommande redovisningar. 

Den första rapporten visar bland annat att sporthandeln ökade med 15,0 procent under första kvartalet 2021, jämfört med samma period föregående år. Mätt på jämförbara enheter låg tillväxten för hela sporthandeln på 21,4 procent. Tillväxten i jämförbara fysiska butiker var 15,2 procent under första kvartalet samtidigt som e-handeln uppvisade tillväxttal om 59,5 procent. E-handeln står nu för 18 procent av den totala försäljningen i sporthandeln, vilket kan jämföras med en e-handelsandel på 10 procent år 2019. Mer detaljerad info finns här:

hui.se/rapporter/sportindex och här: svensktsportforum.se 

Relaterat företag i Sportregistret

  • Svenskt Sportforum

    Vi påverkar, skapar förutsättningar och bidrar till en sund branschutveckling och en aktiv fritid för svenska folket. Svenskt Sportforum är en branschorganisation för tillverkare, leverantörer och återförsäljare av sport- och ...

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8276" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]