På nytt jobb: Stadiums inköpschef Miranda Nanhed

Stadium rekryterade utifrån när de sökte ny inköpschef. Miranda Nanhed kommer närmast från en liknande roll på Babyshop-gruppen.


På nytt jobb: Stadiums inköpschef Miranda Nanhed
Stadiums nya inköpschef Miranda Nanhed.

Berätta, hur ser en dag på jobbet ut?
– Jag vet inte om jag haft någon standarddag hittills, men det handlar om att jobba tillsammans med teamet med en mix av uppföljningar, specifika möten och ”ämnen” som vi behöver ta oss an, men också med våra externa samarbetspartners och produktionspartners som vi jobbar med. Så det blir mycket dialog och mycket relationsbyggande.

Du kommer från en roll som inköpschef på Babyshop-gruppen, är det stor skillnad?
– Babyshop kommer från onlinesidan och är ett yngre bolag men med egen komplexitet med ett fåtal butiker och global försäljning online via flera plattformar där jag ansvarade för inköp tvärs hela portföljen. Stadium är ju en retailer med en lång historia och ett starkt varumärke på den nordiska marknaden som kompletterat affären med e-handel ganska tidigt. I stora drag har jag gått från att bygga en inköpsfunktion till att förädla en väl fungerande inköpsorganisation med stort anseende på marknaden. Vidare så är jag ansvarig för inköpsavdelningen på Stadium, medan Stadium Outlet och Sneakers Point har sina egna inköpsfunktioner, även om vi har gemensamma strategier och produktion.

Det verkar vara en närmast oöverskådlig mängd inköp du ansvarar för?
– Det är ett brett sortiment och stora volymer. Och mer lär det bli. Vi kommer ju att fortsätta utveckla vårt sortiment, inte minst tack vare de möjligheter som ges i de digitala kanalerna. Omfånget på sortiment och produkter lär fortsätta öka. 

Hur breddar man? Sker det inom kategorier eller med helt nya?
– Både och. Butikerna sätter ju gränser för hur stort och brett sortiment man kan ha. Stadium har ju haft e-handel sedan 2007 så man var hyfsat tidigt ute, där är ju möjligheterna nästintill oändliga. Stadium är en generalist för sport och sportmode, och fysiska butiker har ju gränser för vad man kan presentera. Men det suddas ut nu. Online ger ju helt andra möjligheter. Med ett centrallager kan man lägga till nya kategorier samtidigt som man satsar på nya trender – padel till exempel har ju vuxit starkt – och på att ta oss an områden vi tidigare inte lyckats prioritera. I vissa fall handlar det om att befästa vår ställning inom ett segment medan vi i andra segment ska utöka och fördjupa. Så det är åt alla håll.

Det låter offensivt?
– Alla sunda affärsverksamheter aspirerar på tillväxt och i vissa fall växer marknaden så mycket att alla kan ta del av uppgången. I andra fall växer enskilda företag mer än marknaden gör på totalen. Stadium är tryggt i sitt DNA och sitt ursprung och vi behöver inte oroa oss så mycket för att reagera på hur andra på marknaden gör och hur de agerar.

Vilka egenskaper och vilken kompetens krävs för att vara en bra inköpschef?
– Givetvis krävs kunskap om inköp och gärna om den nisch man verkar i, men ska jag vara ärlig så är jag en generalist och på Stadium finns individer och team som har både erfarenheten och specialistkunskapen. Det handlar snarare om att ge teamen bästa förutsättningar att göra sitt jobb. Mitt jobb här blir att mer som en dirigent skapa rätt förutsättningar. Se helheten men också se detaljerna som går att snurra och skruva på så att vi får ännu mer utväxling på vårt arbete. Mycket handlar också om att skapa relationer och samarbeten och att vi vågar testa nya saker.

Du låter som en modern ledare?
– Det hoppas jag verkligen! Men att recensera mig lämnar jag till andra. Jag har haft ledarroller, både direkta och indirekta, under i stort sett hela mitt yrkesliv. Och givetvis har jag jobbat nära HR och sedan är man ju intresserad av allt man tycker om att göra och lägger mycket tid på. 

Kulturen är viktig för Stadium?
– Stadium är ett värderingsstyrt bolag med en stark kultur, det är min uppfattning. Sådant tar lång tid att bygga. Det är som med förtroende, det byggs över tiden, men det gäller att vara vaksam så att man fortsätter utveckla det fina och positiva med kulturen. Det tycker jag verkligen att man har lyckats med på Stadium. Mycket tack vare en högst engagerad ägarfamilj. 

Vad fick dig att byta arbete?
– Jag skulle säga att jag gick till något. Och det är ju inte varje dag den här positionen blir ledig. Jag fick en möjlighet att gå till Stadium som har ett starkt varumärke och som många har en relation till sedan barnsben. Det är ett företag med bra kärnvärden och som vill göra sport tillgängligt för alla. Kombinationen av att få en möjlighet i ett så fint bolag och där jag kunde känna att jag kan bidra med mina kunskaper och erfarenheter, det gjorde att det kändes lockande och kul.

Vilken avdelning i en Stadiumbutik är roligast, tycker du?
– Jag är lite överallt. Dels barn förstås, men när jag handlar till mig själv så blir det mycket tränings- och skidkläder. Men nu utökar vi padelsortimentet så där kommer jag nog att hänga en del. Och givetvis blir det en del vardagskläder, sneakers och funktionskläder. Så jag är allätare.

Det känns som att golfen har varit lite på undantag?
– Man kan inte göra allt och golf har kanske fått stå tillbaka. Det finns ju starka aktörer på marknaden som är duktiga. Men golf är ett av de områden som vi ser kan växa och där vi kan skapa ett ännu bättre kunderbjudande. Det senaste året har gett en skjuts till träning och outdooraktiviteter och vi tittar på att stärka allt som gör att man kan vara mer utomhus året runt. 

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Sportfack nr 4/21. 

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8363" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]