XXL byter kategorichef

Kedjan XXL kommer få en ny inköps- och kategorichef till hösten. Claes Winterfeldt har valt att lämna positionen. Enligt XXL kommer nyrekryteringen att "få ta den tid vi behöver".

Uppgiften, som Sportfack har tagit del av, har gått ut tidigare till medarbetare och leverantörer. XXL själva skriver i ett meddelande att de beklagar nyheten. Claes Winterfeldt har själv valt att lämna uppdraget och anger i samma meddelande bland annat att: ”Min passion har alltid varit att utveckla långvariga affärsrelationer med viktiga leverantörer och varumärken för att maximera det kommersiella resultatet för båda parter. I XXL har mitt jobb mer handlat om att driva strategiska och operativa förändringar. Detta är något jag visste från början, och det är nödvändigt och viktigt för XXL. Men det har också varit annorlunda och mer utmanande än jag trodde, och pandemin har inte gjort saker lättare. Jag inser att jag inte har den hundraprocentiga passion som behövs för att leda denna förändring”.

Claes Winterfeldt kommer dock stanna kvar på bolaget till slutet av oktober.  

André Sjåsæt tar över tillfälligt som EVP Buying & Category, tills XXL har rekryterat en ny person till posten. Men enligt XXL:s pressavdelning har de ingen brådska med processen utan kommer ta den tid de behöver för att hitta rätt nyckelperson.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8380" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]