Så tänker de unga kring träning

Friskis & Svettis har tillsammans med Ungdomsbarometern undersökt ungas träningsvanor och relation till begreppet hälsa. Till hösten ska de satsa på att nå en yngre publik.

Ungdomar brukar inte vara den främsta besöksgruppen på Friskis & Svettisanläggningarna. Men det vill föreningen nu ändra på via ett nytt projekt som tar fart efter sommaren. Bland annat genom att utbilda och lyfta fler unga träningsinspiratörer. De vill även fördjupa samarbetet med lokala idrottsföreningar.
– Friskis ska vara en attraktiv mötesplats för fler unga, ett sammanhang där de känner sig som hemma. Många tonåringar sliter med prestationskrav och har svårt att hitta balans i tillvaron. Vi vill bidra med vår kunskap om lustfylld och lättillgänglig träning men också vidga perspektivet något och ta hjälp av expertis inom till exempel hållbara matvanor, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare för Friskis & Svettis.
Projektet tar sin utgångspunkt i en omfattande undersökning som genomförts i samarbete med Ungdomsbarometern. Den visar dubbeltydigt att ungas intresse för hälsa ökar, men att det faktiska välbefinnandet inte verkar göra det. 

Ett axplock:
-69 % av unga tänker ofta på att leva hälsosamt, av dessa gör 24 % det varje dag.
-57 % upplever förväntningarna på sig själva som mycket stressande.
-Ungdomars definition av ett hälsosamt liv rymmer i första hand träning, sömn och mat.

– Här finns ett viktigt jobb att göra. Vi vet att redan lite rörelse gör stor skillnad för hur du mår både fysiskt och psykiskt. Utmaningen med den här gruppen är att hitta en okomplicerad relation till träning och rörelse som känns kul och energigivande snarare än kravfylld, säger Nina Forsberg, träningsutvecklare på Friskis & Svettis.
Projektet finansieras av ICA-stiftelsen, som vill lyfta frågan om ungas välmående och framförallt göra det i dessa coronatider.      
– Våra ICA-handlare är en stor sponsor av den lokala idrotten och frågan som Friskis & Svettis projekt belyser är väldigt angelägen, inte minst nu i pandemins spår, säger Pinar Musadotter, generalsekreterare på ICA-stiftelsen, i ett pressmeddelande.

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8409" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]