Så förändrades svenskarnas friluftsvanor under corona

Outdoorföretaget Lundhags har låtit Sifo intervjua tusen personer om deras friluftsvanor under coronaåret 2020. Vi har tagit del av resultatet.

Naturen blev svenskarnas nya lekplats under coronaåret 2020, och mycket av beteendet spiller även över på året 2021. Enligt en ny Sifo-undersökning som initierats av varumärket Lundhags så finns det verkligen ett före och ett efter corona. Av de cirka tusen intervjuade så svarar 34 procent att de spenderade mer tid i naturen under 2020 jämfört med 2019. Och det nya naturintresset är allra starkast bland kvinnor, där 41 procent har varit mer aktiva i naturen än året innan – jämfört med 27 procent av männen.

Så förändrades svenskarnas friluftsvanor under corona
Caroline Karlström.

Det är dock två grupper som sticker ut åt andra hållet: 29 procent av alla unga vuxna och mer än en tredjedel (36 %) av de med lägre inkomst har kommit ut mindre i naturen 2020, jämfört med 2019. Till viss del verkar naturupplevelser ha blivit en socioekonomisk fråga. Bland de som har en hushållsinkomst över 700 000 om året är det 46 procent som kommit ut mer i naturen under 2020 jämfört med 2019. Motsvarande siffra för de hushåll som tjänar under 250 000 per år är 27 procent. Nästan femte person (18 %) med en hushållsinkomst under 250 000 kronor kom aldrig eller mindre än varannan månad ut i naturen, medan endast var tjugonde (5 %) med en hushållsinkomst över 750 000 kr svarade likadant.
– Det är glädjande att allt fler väljer att spendera mer tid i naturen som är en viktig källa för välmående och återhämtning. Det är dock lite oroande att ungdomar och unga vuxna samt de med lägre inkomst och utbildning kommer ut minst i naturen. Vi kommer att göra vad vi kan för att sänka trösklarna för människor så att fler grupper kan komma ut i naturen, säger Caroline Karlström, marknadschef på Lundhags.

Enligt undersökningen finns även ganska stora regionala skillnader i antal timmar i naturen, som till viss del säkert avspeglas i tillgången på naturområden nära bostaden. 75 procent av de som bor i norra Sverige uppger att de tillbringar minst en gång eller flera gånger i naturen varje vecka. Motsvarande siffra för Malmöområdet är 50 procent.
För unga i åldern 18-29 år verkar hindret ofta vara att man saknar sammanhang eller vänner som är vana att vistas i naturen – och att man saknar information och vägledning. Detta är något som Lundhags har tagit fasta på och de kommer under 2021 att genomföra ett antal aktiviteter för att få ut fler människor i naturen; bland annat lansera en Youtube-serie som ska locka ut nybörjare, samt producera en digital vandringsskola/guide för allmänheten.    
– Vi ser det som en överlevnadsfråga för oss människor att vi bygger och skapar positiva relationer till naturen. Det får oss att må bättre och samtidigt värdesätta och ta hand om naturen, vilket kommer att bidra till en långsiktig och hållbar framtid för oss och kommande generationer, säger Caroline Karlström.

Relaterat företag i Sportregistret

  • Brav Sweden AB

    Brav is a major player in the sport and outdoor industry, and manages some of the most influential brands in the marketplace. Brav owns and manages the Swix, Toko, Lundhags, Ulvang, Helsport and Hard Rocx brands. The mission of Brav is to improve our customers’ quality of life. Acting responsibly, we will do this by connecting and developing the best talents in the sport and outdoor industry – and support them to develop and produce the most innovative products and services. More information www.brav.com

[ajax_load_more seo="true" single_post="true" single_post_id="8424" single_post_order="previous" single_post_target="#main" post_type="post" scroll_distance="-500" pause_override="true"]